Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×Schæferhundeklubbens Akademi

 


27. januar 2018 i Boeslunde.

Denne dag var der indkaldt til et par timer med Brugsprøvedommeraspirant Morten Hansen.

Vi lagde ud med lidt morgenmad, Morten gave først en kort præsentation af sig selv, og hvilke forudsætninger han havde for at være dommeraspirant. Derefter var der en kort præsentation fra alle der deltog.

Morten fik helt klart via diasshow, gjort opmærksom på hvad det især var man skulle være opmærksom på, når man som ny pludselig stod og var til ”skue” for alle i vores klub. Det kunne ikke undgås at det var forbundet med nogle personlige omkostninger fordi man blev betragtet af alle, da man jo var blevet en person med et tillidshverv. Samtidig skulle man også være istand til at kunne være objektiv, da man jo kunne risikere at skulle bedømme hundekollegaer etc. og her skulle man absolut kunne skelne og være objektiv.

Derefter gik vi over til at snakke prøver generelt, hvad bliver der kigget, og hvorledes bliver det bedømt. Vi fik gennemgået prædikaterne, og forudsætningen for de forskellige prædikater. Der blev også gjort opmærksom på hvad man gerne ville se til en prøve fra Hundefører / hund, og hvad man derfra vurderede og bedømte en hund til i prædikater.

Til slut så vi lidt video fra BSZ hunde og deres gruppe C, hor man tydeligt kunne se forskellen, på netop de ting vi lige havde gennemgået. Derefter sluttede Morten Hansen, et par givtige timer, som alle havde stor glæde af.

Efter frokost gennemgik vi så den anden del af klubbens arrangementer, hvalpeshow, skue, LD skue, HAS og avlskåringer, hvad der skulle til for at kunne deltage. Vi gennemgik også kort de krav der er forbundet med disse arrangementer, så det hele var en helhed for alle der deltog.

Vi sluttede dagen kl. ca. 14:30 så alle kunne nå hjem og stadig have lidt lørdag.

Tusind tak til Morten Hansen, for at bruge et par timer om formiddagen på de ”unge mennesker”

Desværre glemte vi at tage et par billeder, men alle var så opslugte og engagerede J

Ref. Lena


8. oktober 2017 i kreds 2 Amager

Denne dag var nok noget som de sidste 3 fra Akademiet der ikke havde været i Odense, havde set frem til, både med spænding men måske også en smule nervøsitet.

Karina, Martin og Alexander skulle alle 3 være i praktik ved Dommer Rene Jørgensen, noget de havde set frem til længe, og noget som de ikke lige vidste, hvad ville indebære.

Men først skal lyde en stor tak til kredsen om at modtage de to fra akademiet, kredsen havde også sørget for at de blev lidt forkælede ved siden af at de skulle yde noget J og ikke mindst tak til dem der stillede hunde da det blev nødvendigt at nogle hunde skulle standmønstre 2 gange.

Alle 3 fra akademiet fik vist også deres sag for, de fik både lov til at sætte hvalpeklasse, bedømme og beskrive hunde, og sætte de voksne klasser, dog kun så det blev set af dommeren, men bare det at de havde muligheden for at kunne sætte ord på alt det de havde siddet og gennemgået i teorien, det tror jeg var helt anderledes end hvad de selv havde regnet med. Men det er altid godt når teori skal omsættes til praksis. Selv havde jeg også mulighed for en lille snak med hver enkelt, og alle måtte er kende at et er at sidde og være ”klog” det er og bliver noget andet når tingende skal omsættes og sættes ord på, fordi de havde fundet ud af at der hele tiden blev spurgt ”hvorfor skal den hund så gå der?”, og som de sagde der blev jo spurgt hele tiden J.

Tak til kreds2, for som vanligt et godt arrangement, men især fordi i tog så godt imod de unge mennesker

Ref. Lena24. september 2017 i kreds 49 Odense Nord

Denne dag var nok noget som især 2 fra Akademiet havde set frem til, både med spænding men måske også en smule nervøsitet.

Sabrina og Jeanne skulle begge to være i praktik ved Dommer Michael Lumby, noget de havde set frem til længe, og noget som de ikke lige vidste, hvad ville indebære.

Men først skal lyde en stor tak til kredsen om at modtage de to fra akademiet, kredsen havde også sørget for at de blev lidt forkælede ved siden af at de skulle yde noget J og ikke mindst tak til dem der stillede hunde da det blev nødvendigt at nogle hunde skulle standmønstrer 2 gange.

Begge akademisterne, fik både lov til at sætte hvalpeklasse, bedømme og beskrive hunde, og sætte de voksne klasser, dog kun så det blev set af dommeren, men bare det at de havde muligheden for at kunne sætte ord på alt det de havde siddet og gennemgået i teorien, det tror jeg var helt anderledes end hvad de selv havde regnet med. Men det er altid godt når teori skal omsættes til praksis.

Tak til kreds 49, for som vanligt et godt arrangement, men især fordi i tog så godt imod de ungen mennesker

Ref. Lena18. februar 2017

Det lykkes for Rene og Lena at kunne skubbe aftaler og andet, så vi bruge denne dag på Akademiet, så det var aftalt, at vi skulle mødes denne gang på Fyn, kreds 49 Odense, og havde taget højde for, at kunne blive færdige med det pensum vi skulle igennem, så vi havde sat starttidspunkt til kl. 09:00 og med forventet slutning kl. 18:00.

Desværre havde Andreas siden sidst valgt at melde fra, trist men han kunne ikke få både studier, og så et krævende Akademi til at hænge sammen, han er selvfølgelig velkommen hvis vi starter en ny periode.

Anne-Katrine Karlsen havde denne dag meldt afbud…

Og det blev en lang………. dag, vi begyndte til aftalte tid, med kort oprids af det vi have gennemgået i Januar, og vi gennemgik endnu engang opbygningen af Schæferhund, hvor man skulle tegne et hurtigt skelet med grader vinkler osv., som en slags skabelon. Det gik heldigvis bedre for de fleste denne gang, og også væsentlig hurtigere.

Derefter gennemgik vi en hel del omkring, hoveder, hovedformen, udtryk, øjne, ører, stop, maske pandebånd osv. Det var sådan at man fik 15 hovedbilleder, og kunne vælge imellem, og det medførte efterfølgende en større diskussion, fordi det var også et spørgsmål om, hvorfor lige netop det hoved var det, der tiltalte den enkelte. Sjovt samt interessant at lytte til, i hvert fald havde man allerede bemærket sig, at man skulle kunne argumenterer for sin beslutning, i forhold til racebeskrivelsen.

Derefter gik vi i gang med hele bevægeapparatet, Rene havde sammensat en PowerPoint præsentation ud fra div. materiale.  Her blev der vist hvorledes det hele er skruet sammen på vores race, forpart, midterstykke, bagpart, og hvorledes racestandarden foreskriver de enkelte funktioner.

Vi fulgte op med hunde der blev taget ud enkeltvis, og hvor det man lige havde set i teori, blev omsat til praksis. Og der blev brugt rigtig lang tid på de enkelte hunde som derfor også blev gennemdiskuteret, med både gode ting og de knap så gode. Også her blev flere af hundene sammenlignet og man fik lov til at ”mærke” forskellen, som når det blev vist på denne måde, sagtens gav mening.

Så skulle vi have frokost, og også her blev der ikke tid til at ”pause den” vi fortsatte bare derudaf, så da alle var færdige, blev man sat i grupper, og fik en stak billeder (30-40 stk.), som kun var i silhuet med grøn baggrund, og de skulle placeres i rækkefølge udfra det, der lige var blevet gennemgået via diasshow. En ganske interessant måde at betragte hvordan de forskellige greb det an når de skulle placere hundene. Når dette var udført, blev billederne samlet ind i placeringsorden, og de fik derefter de samme billeder, denne gang med farver på som vi alle kender et standbillede, og skulle så udfra det de så igen udføre det samme igen. Da vi efterfølgende lagde alle billeder op med silhuetbillederne foroven, og farvebillederne under, var der nogle af dem, ikke lige havde fået de samme placeringer, så det var en rigtig god måde, at illustrere hvorledes man kan lade sig trick af farverne på billedet.

 

Vi gik derefter udenfor igen for at have praktik igen, denne gang med mere intensitet omkring bevægeapparatet, og også her blev der brugt rigtig meget tid på den enkelte hund, og forklaringer på den enkelte hund.

Derefter gik vi igen med beskrivelsesmetodikken, ikke helt nemt, nogle glemte lige nogle detaljer, men da der blev hjulpet lidt og man ligesom fik sat en rækkefølge på beskrivelsen af den enkelte hund, gik det heldigvis meget bedre.

Vi have en rigtig lang dag, vi sluttede kl. 18:50, alle var totalt brugte, næsten 10 timer med input og lærdom, men både jeg selv, og Rene syntes vi havde haft en rigtig god dag, og kunne mærke, at der var nu i hvert fald flere, som havde fået lidt mere med hjem at øve sig på til vi skal ses igen.

Herfra skal der lyde en særdeles stor tak til Rene fordi han har villet bruge, ikke alene tiden de enkelte dage, men også for at bruge den tid som det nu engang tager at strikke et sådant undervisningsforløb sammen.

Klik her for at se billeder fra dagen

Hej Akademister, efter en lang og intensiv dag, håber jeg I alle kom godt hjem, og at ingen faldt i søvn bag rattet. Endnu engang tak til Alexander for hjælpen med husly og dejlig sund mad.

Der var en lille fejl fra min side, som måske havde indflydelse på jeres bedømmelse af min hund (Ursula) hun var ikke 5 1/2 år, hun er næsten 8 år gammel (sorry). Da jeg kørte hjem tænkte jeg, at jeres engagement, nysgerrighed og spørgelyst var kendetegnende for begge dage, men også at jeres åbenhed omkring det at skulle tage beslutninger, er en udfordring, da der ikke er noget facit. Som jeg sagde mange gange, vi skal huske, at der er utrolig mange følelser involveret i udstilling sammenhæng. Husk vi bedømmer andre menneskers hund/hunde (kæreste eje), så det er helt menneskeligt at vi vil opleve at ejerne bliver ramte, kede af det, sure, ophidsede og skuffede, hvis de føler at deres hund bliver uretfærdigt behandlet. For mig var det god læring, at se jeres reaktioner over for hinandens bedømmelser. Tror/håber at I har fået en forståelse for dommerhvervets udfordringer og glæder.

 I er altid velkomne til at kontakte mig hvis I har spørgsmål.

Tak for et par spændende dage sammen med jer.

MVH Rene'


 28. januar 2017

Denne dag var den ”første reelle dag” med 100 % koncentreret undervisning. Vi mødtes i Ballerup kreds 3, kl. 10:00 og sluttede da kl. var ca. 16:00.

Underviser denne dag var primært Rene, samt supplering af Lena.

Der blev virkelig gået til den, der blev talt om organisationer, ansvar, både overfor Schæferhundeklubben, Dansk Kennel Klub, og ikke mindst Schæferhunden som race.

Etik og Moral, blev endnu engang vendt og drejet, samt racestandarden, opbygningen af Schæferhund. Beskrivelses skemaer var blevet  udleveret, og man var blevet bedt om at tage hund med så man kunne bedømme og beskrive hinandens hunde.

Det var en lang dag, (selvom den var kort) og fordi vi ikke nåede det pensum som Rene havde planlagt blev vi alle enige om at mødes hurtigt igen til en opfølgning og gennemgang af det resterende materiale.

Klik her for at se billeder fra dagen - og her

                                                                                                                                  

3. december 2016

Efter at have annonceret med at vi ønskede at forsøge os med et Akademi, primært med henblik på at få nogle dommeraspiranter, havde vi indkaldt til den første samling i Silkeborg 3.december 2016. Følgende havde tilmeldt sig og deltog  :

Anne-Katrine Karlsen (måtte køre kl. 13:00)

Michael Overgaard

Michelle Sønderbæk

Alexander Scheppan

Jeanne Granslev Rafn

Sabrina Grønhøj

Andreas Thulstrup (afbud)

Martin Mortensen (afbud)

Karina Holdt Andersen (afbud)

Her ville vi bare lige tage et kort oprids over lidt om klubben, ETIK, MORAL og ikke mindst det, at man skulle forvente at ”mange øjne” lige pludselig ville hvile på de forskellige som havde meldt sig, både inde samt udenfor ringen.

Dette blev jo selvfølgelig vendt og drejet, men man kunne jo godt se hvad vi henviste til. Denne første dag var vi kun kort inde på de faktorer som gør at vores hund er bygget som den er, så den var ikke så krævende, og alle havde ligesom fået oplyst lidt af hvad de kunne forvente.


Aktuelle hvalpekuld

Aktuelle hvalpekuld / hvalpeliste med DKK-stambog