MEDLEMSLOGIN

Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Avlskåring 

(Gældende fra og med 2023)

 

 

Information til hundefører:

Tilmeldingsfristen er 7 dage. Inden fristens udløb skal al dokumentation (prøver, HD/AD/DNA, skueresultat etc.) være uploaded i Caniva og DNA skal være registreret på DKK's Hundeweb. De adgangsgivende forudsætninger for deltagelse skal være opfyldt inden tilmeldingsfristens udløb.

Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark af de - på ejerbeviset - nævnte ejere, hvilket kontrolleres af kåringsleder inden kåringen.

Tilmeldingsgebyr500,00 kr. hvoraf 150,00 går til kåringsbevisets registrering samt DKK.

Tandvisninger: 100,00 kr. (går til kredsene – hunden skal min. være 12 måneder)

Tilmelding til den avlskåring, som man ønsker at stille til, er bindende, og der kan ikke ændres kåringsart, når selve avlskåringen er startet. Hvis man ønsker at ændre fra eks. fra "tysk" til "dansk" kåring, skal det ske INDEN avlskåringen starter.

Du finder Adgangskrav for deltagelse her

Pr. 20. februar 2024 indføres følgende procedure for kontrol af afstamning Proceduren findes her


Information til den afholdende kreds:

Kredsens ansøgningsfrist er 4 uger inden afholdelse af kåringen. Kredsen skal selv kontakte godkendt sekretær, figurant og kåringsleder, inden kåringen oprettes på Caniva. Husk at oprette 1 arrangement for Avlskåring og 1 arrangement for Tandvisningen. Når den kåringsansvarlige har godkendt arrangementet, frigives det på Caniva, hvorefter tilmeldinger kan modtages. 

Avlsrådets kåringsansvarlige: Tina Nørgaard – e-mail: straxorden@gmail.com  - Tel: 5140 7562.

Avlsrådet fordeler kåringsdommerne, så de tre under aldersgrænsen (70 år), Ulla Hansen, Michael Lumby og René Jørgensen, så vidt muligt dømmer 4 kåringer hver på årsbasis.

Der skal være 3 uger mellem hver kåring pr. landsdel (øst og vest). Kåringsdommere findes på hjemmesiden under Klubben – Ledelse og tillidsposter:

Avlskåringsdommer ~ Schæferhundeklubben (schaeferhund.dk)

Der gøres opmærksom på, at hundens adgangsgivende prøver, præmieringer og avlskåring kun bliver godkendt i Tyskland (SV), hvis den dømmende dommer ikke har overskredet SV-aldersgrænsen på 70 år.

Alle indtægter og udgifter tilfalder kredsen, der afholder kåringen (se dog tilmeldingsgebyr). Der skal være minimum 5 hunde pr. kåring. Hvis der ikke er tilmeldt 5 hunde ved sidste tilmeldingsfrist, aflyses kåringen. 

Se krav til materiel nederst på siden.

 

Beskrivelse af afviklingen af en avlskåring/mønstring:

Hannerne kaldes i ringen og præsenteres for dommeren. 

Væsen test: Hundene kommer enkeltvis ind i en gruppe, hvor kåringsdommer og kåringsleder er en del af gruppen (normalt 4 personer). Hundefører bevæger sig rundt i gruppen, der tages kontakt til hunden og chipnummeret kontrolleres.

Skudprøve: Hundene kaldes frem i grupper og skal stå med løse liner. En hund  må ikke være skudpåvirket. Der bruges 6mm.

Aflæggelse af DSB: Se DSB bane og forklaring her

Det er tilladt at afgive 3 slipkommandoer i hver fase. Hunden kan få prædikatet:

Udpræget (UDP)

Til stede (TS)

Med disse prædikater er DSB delen af avlskåringen bestået. Efter endt DSB kontrolleres hundens identitet af en udpeget tillidsperson, inden den forlader banen.

Vejning, div. målinger, tandkontrol, og for hannernes vedkommende testikelkontrol, foregår i ringen efter, at hunden har bestået DSB modprøven.

Stand- og travbedømmelsen foregår som den sidste del af kåringen, og dommeren kommenterer derefter hunden og oplyser, om hunden er avlskåret. Hvis hunden ikke kan avlskåres, oplyses årsag. Der bedømmes ud fra racestandarden under FCI race 166.

Når hannerne er færdigbedømt, gentages proceduren for tæverne.

Når samtlige data og beskrivelser på de deltagende hunde er godkendt og samlet på et kåringsbevis, sendes dette til DKK/SV til registrering. Ejeren af den enkelte hund får tilsendt kåringsbeviset via e-mail og det tilføjes samtidig til den elektroniske kåringsbog på Schæferhundeklubbens hjemmeside.


AR ønsker jer held og lykke på dagen


Materialeliste værtskredsen skal stille til rådighed:

·         1 stk. vægt til vejning af hundene (grisevægt eller anden vægt til dyr)

·         1 stk. målebånd (til at måle brystomfang)

·         1 stk. stangmål (til at måle højden, samt brystdybde)

·         1 stk. plade til at måle hundene på (pladen skal være 1 x 2 meter med                      skridsikkert  underlag)

·         1 stk. skærm til overfald (mod og kampdrift)

·         Lydanlæg

·         Pistol (gerne to)

·         Chip scanner

·         Telt til dommer/ sekretær

·         Bærbar PC/ printer (testes inden brug)

·         Ring af passende størrelse i forhold til antal hunde

·         Ekstra resultathæfter (tandvisning – husk dog procedure for udstedelse)

·         Prøvehund til DSB

·         Rygnumre
Udskriv denne side