Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×Hovedavlsskue (HAS)

 

 

Adgangsbetingelser generelt:

Schæferhunde med pelsvariant stockhåret og langstockhåret m/underuld, som er stambogsført i en DKK/FCI anerkendt forening, kan fra alderen 4 mdr. deltage på arrangementet.

 

Dommerne:

Er udpeget af avlsrådet.

 

Vaccination:

Ved udlevering af ryg nummer skal gyldig vaccinationsattest forevises på forlangende, iflg. gældende bestemmelser.

 

Gældende for Hovedavlsskuet:

           Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (FCI/SV) for at kunne stille i klasserne fra 9 mdr.

           Hvalpe 4-6 mdr. får en beskrivelse/kritik på et officielt hvalpe afkrydsningsdiplom udfærdiget af Schæferhundeklubben.

           Fra klasserne 6 mdr. og opefter får hundene en beskrivelse/kritik, som bliver offentliggjort i Schæferhundeklubbens årskavalkade.

           Alle hundene bedømmes ud fra en standmønstring, efterfulgt af en travkonkurrence

           Der gives prædikater fra 9 mdr.

           Identitets kontrol er obligatorisk i alle klasser.

           Tandkontrol foretages fra 6 mdr. og for hannernes vedkommende foretages der testikelkontrol.

           Der foretages skudprøve fra yngste klasserne, for at afprøve hundens skudligegyldighed.

           Opdrætsklasse med minimum 4 / max 5 hunde, af samme pelsvariant fra 9 mdr kan fremføres.

           Veteran hunde kan indgå i en opdrætsklasse, såfremt de har bestået DSB/modprøven.

           En opdrætter kan stille flere opdrætsklasser, men ingen dyr må deltage i mere end én opdrætsklasse.

           Opdrætsklasser præsenteres og placeres for publikum ledsaget af en mundtlig kritik og en efterfølgende skriftlig vurdering i ”HAS reportagen”.

           Afkomsgrupper efter hanner/tæver, bestående af minimum 5 hunde, af begge pelsvarianter, kan fra alderen 6 mdr. efter minimum 2 kombinationer fremføres.

           Aldersmæssig skæringsdag er lørdagen under hovedavlsskuet.

           Der kræves resultathæfte for at kunne deltage på hovedavlsskuet. Dette gælder dog ikke hvalpeklasserne

 

Der konkurreres i følgende stock/langstockhåret klasser:

Hvalpeklasse 4-6 mdr. hanner og tæver

Hvalpeklasse 6-9 mdr. hanner og tæver

Hvalpeklasse 9-12 mdr. hanner og tæver

Yngste klasse 12-18 mdr. hanner og tæver

Unghunde klasse 18-24 mdr. hanner og tæver

Brugsklasse fra 24 mdr. hanner og tæver

Veteran klasserne, er hunde fra 7 år, hanner og tæver

 

Gældende for alle klasser:

For at blive blandt de 5 første, skal begge forældredyr være avlskåret og størrelsen på hundene skal overholde racens standard.

 

Gældende for yngste og unghundeklasserne:

Hunde der har HD status C / ”noch zugelassen,” kan ikke opnå højere placering end SG 6.

Hunde med AD status 2/ED ”noch zugelassen,” kan ikke opnå højere placering end SG 6.

 

 

Gældende for veteranklasserne:

At hunden har et Godkendt HD/AD status i DKK, eller et godkendt af DKK HD/ED status i anden forening (FCI/SV) og være i besiddelse af en anerkendt brugsprøve/avlskåret.

 

Gældende for brugsklasserne:

At hunden har et Godkendt HD/AD status i DKK, eller et godkendt af DKK HD/ED status i anden forening (FCI/SV) og være i besiddelse af en anerkendt brugsprøve/avlskåret. Hunden skal aflægge DSB.

 

Gældende for at opnå titlen VA / Avlsklasse:

Hundens størrelse skal overholde racens standard.

Hunden skal være avlskåret med DSB udpræget og begge forældredyr skal være avlskårede.

HD status minimum A/B (normal/fast normal)

AD status 0/1 (ED normal/fast normal).

Hunden skal være DNA testet.

DSB skal være bestået med prædikatet udpræget.

En brugshan der har opnået VA/Avlsklasse med IPO1/IGP1, skal for at opnå VA/Avlsklasse igen, have aflagt en højere brugsprøve.

 

DSB afvikles efter følgende regler Klik her  Skitse samt angivne pointsystem Klik her.

 

Afkomsgrupper:

For afkom efter hanner/tæver gælder, at de kun kan deltage i afkomsgrupper, hvor parringen er fundet sted efter hannen/tævens fyldte 18 mdr. Forældredyrene han/tæve skal være avlskåret når afkomsgruppen fremvises.

Afkomsgrupperne præsenteres for publikum ledsaget af en mundtlig kritik og en efterfølgende skriftlig vurdering i ”HAS reportagen”.

Ved tilmelding af afkomsgrupper og opdrætsklasser udleveres en fortrykt formular i informationen/tilmeldingen, hvorpå de deltagende hunde anføres. Denne formular afleveres udfyldt i informationen/tilmeldingen på et nærmere angivet tidspunkt.

 

Hunde, der har deltaget i standbedømmelsen, men udebliver fra modprøve og/eller konkurrencebedømmelsen, tildeles prædikatet ”utilstrækkelig” (U), med mindre der foreligger en af dommeren godkendt dyrlægeattest.

 

Brug af ikke tilladte halsbånd medfører diskvalifikation af hund og handler.

 

Resultaterne lægges på Caniva samme dag


Aktuelle hvalpekuld

Aktuelle hvalpekuld / hvalpeliste med DKK-stambog