Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×Hovedavlsskue (HAS)

 

 

Adgangsbetingelser generelt

Schæferhunde (stockhåret og langstockhåret m/underuld) der er stambogsførte i DKK/FCI anerkendt forening, hvor begge forældredyr har et, af DKK, godkendt HD/AD-resultat.

 

Ejer skal være medlem af Schæferhundeklubben (undtaget er ejere af hvalpe 4-6 og 6-9 mdr.) 
Aldersmæssig skæringsdag er lørdagen under hovedavlsskuet.

 

Vaccination

Ved udlevering af rygnummer skal enten gyldig vaccinationsattest eller positiv titertest forevises på forlangende.

 

Resultathæfte

Der kræves resultathæfte for at kunne deltage på hovedavlsskuet. Dette gælder dog ikke hvalpeklasserne.

 

Klasseinddeling og bedømmelse

Der konkurreres i følgende klasser:

  • Hvalpeklasser 4-6 hanner og tæver
  • Hvalpeklasser 6-9 hanner og tæver
  • Hvalpeklasser 9-12 hanner og tæver
  • Yngste klasse hanner og tæver (12-18 mdr.)
  • Unghundeklasse hanner og tæver (18-24 mdr.)
  • Brugsklasse hanner og tæver (over 24 mdr.)
  • Veteran hanner og tæver (over 7 år)

For samtlige klasser gælder, at der gennemføres en standbedømmelse, hvorunder der udfærdiges en beskrivelse af hunden, og derefter følger en trav-/konkurrencebedømmelse. For 4-6 mdr. hvalpe gælder, at der udfærdiges et diplom og ikke en beskrivelse.

Der er skudprøve i alle klasser med undtagelse af hvalpeklasserne.

Hunde, der har deltaget i standbedømmelsen, men udebliver fra modprøve og/eller konkurrencebedømmelsen, tildeles prædikatet ”utilstrækkelig” (U), med mindre der foreligger en af dommeren godkendt dyrlægeattest.

Aflæsning af chip eller tatovering er obligatorisk i samtlige klasser.

Tandkontrol er obligatorisk i samtlige klasser (undtaget er 4-6 mdr.).

For hanner foretages testikelkontrol (undtaget er 4-6 mdr.).

Gældende for hunde i alle klasser:

·         For at blive blandt de 5 første, skal begge forældredyr være avlskårede.

Gældende for yngste og unghundeklasserne:

·         Størrelsen på de 5 forrest placerede hunde, skal overholde racens standard.

·         Hunde der har HD status C / ”noch zugelassen,” kan ikke opnå højere placering end SG 6.

·         Hunde med AD status 2/ED ”noch zugelassen,” kan ikke opnå højere placering end SG 6.

 Gældende for brugshundeklasserne:

·         Hundene skal have godkendt HD/AD status i enten DKK eller anden forening godkendt af DKK.

·         Hundene skal have en af schæferhundeklubben anerkendt brugsprøve.

·         Hundene skal aflægge DSB modprøve og bestå denne.

 Gældende for at opnå titlen ”VA/avlsklasse”:

 

·         Hundens størrelse skal overholde racens standard.

·         Hunden skal være avlskåret med DSB udpræget og begge forældredyr skal være avlskårede.

·         HD status minimum A/B (normal/fast normal)

·         AD status 0/1 (ED normal/fast normal).

·         Hunden skal være DNA testet.

·         DSB modprøven skal være bestået med prædikatet udpræget.

·         En brugshan, der tidligere har opnået VA/avlsklasse med IPO1, skal for på ny at opnå VA/avlsklasse, i mellemtiden have aflagt minimum IPO2.

Modprøven afvikles efter følgende regler Klik her og skitse samt angivne pointsystem Klik her. Hunde, der ikke opnår karakteren 3/3 i overfald/modprøve, kan højest præmieres med særdeles god (SG) i den efterfølgende konkurrencebedømmelse.

Opdrætsklasser

Opdrættere med minimum 4 deltagende hunde (fra 9 mdr.) af eget opdræt kan stille opdrætsklasse.

Der skal være 4 eller 5 dyr af samme pelsvariant i hver opdrætsklasse. Opdrætsklasserne placeres, men der gives ikke prædikater. En opdrætter kan stille flere opdrætsklasser, men ingen dyr må deltage i mere end én opdrætsklasse.

Veteran hunde kan indgå i en opdrætsklasse, såfremt de har bestået DSB/modprøven.

Opdrætsklasser præsenteres og placeres for publikum ledsaget af en mundtlig kritik og en efterfølgende skriftlig vurdering i ”HAS reportagen”.

 

Afkomsgrupper

Der kan stilles afkomsgrupper med minimum 2 kombinationer efter hanner og tæver med minimum 5 stk. deltagende afkom. Afkom af begge pelsvarianter og hvalpe/voksne kan deltage i afkomsgrupperne.

For afkom efter hanner gælder endvidere, at de deltagende individer skal være undfanget efter hannens fyldte 18 mdr.

Afkomsgrupperne præsenteres for publikum ledsaget af en mundtlig kritik og en efterfølgende skriftlig vurdering i ”HAS reportagen”.

Ved tilmelding af afkomsgrupper og opdrætsklasser udleveres en fortrykt formular i informationen/tilmeldingen, hvorpå de deltagende hunde anføres. Denne formular afleveres udfyldt i informationen/tilmeldingen på et nærmere angivet tidspunkt.

OBS: Brugen af ikke tilladte halsbånd medfører diskvalifikation af hunden.