MEDLEMSLOGIN

Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×Hovedavlsskue (HAS)

 

 

Adgangsbetingelser generelt:

Schæferhunde med pelsvariant stockhåret og langstockhåret m/underuld, som er stambogsført i en DKK/FCI anerkendt forening, kan fra alderen 4 mdr. deltage på arrangementet.

Dommerne:

Er udpeget af avlsrådet.

Vaccination:

Ved udlevering af ryg nummer skal gyldig vaccinationsattest forevises på forlangende, iflg. gældende bestemmelser.

 Gældende for Hovedavlsskuet:

           Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (FCI/SV) for at kunne stille i klasserne fra 9 mdr.

           Hvalpe 4-6 mdr. får en beskrivelse/kritik på et officielt hvalpe afkrydsningsdiplom udfærdiget af Schæferhundeklubben.

           Fra klasserne 6 mdr. og opefter får hundene en beskrivelse/kritik, som bliver offentliggjort i Schæferhundeklubbens årskavalkade.

           Alle hundene bedømmes ud fra en standmønstring, efterfulgt af en travkonkurrence

           Der gives prædikater fra 9 mdr.

           Identitets kontrol er obligatorisk i alle klasser.

           Tandkontrol foretages fra 6 mdr. og for hannernes vedkommende foretages der testikelkontrol.

           Der foretages skudprøve fra yngste klasserne, for at afprøve hundens skudligegyldighed.

           Opdrætsklasse med maximum 4 hunde af samme pelsvariant fra 9 mdr kan fremføres.

           Veteran hunde kan indgå i en opdrætsklasse, såfremt de har bestået DSB/modprøven.

           En opdrætter kan stille flere opdrætsklasser, men ingen dyr må deltage i mere end én opdrætsklasse.

           Opdrætsklasser præsenteres og placeres for publikum ledsaget af en mundtlig kritik og en efterfølgende skriftlig vurdering i ”HAS reportagen”.

           Afkomsgrupper efter hanner/tæver, bestående af minimum 5 hunde, af begge pelsvarianter, kan fra alderen 6 mdr. efter minimum 2 kombinationer fremføres.

           Aldersmæssig skæringsdag er lørdagen under hovedavlsskuet.

           Der kræves resultathæfte for at kunne deltage på hovedavlsskuet. Dette gælder dog ikke hvalpeklasserne.

Der konkurreres i følgende stock/langstockhåret klasser:

Hvalpeklasse 4-6 mdr. hanner og tæver

Hvalpeklasse 6-9 mdr. hanner og tæver

Hvalpeklasse 9-12 mdr. hanner og tæver

Yngste klasse 12-18 mdr. hanner og tæver

Unghunde klasse 18-24 mdr. hanner og tæver

Overgangsklasse 24-36 mdr. hanner og tæver

Brugsklasse fra 24 mdr. hanner og tæver

Veteran klasserne, er hunde fra 7 år, hanner og tæver

 

Gældende for alle klasser:

For at blive blandt de 5 første, skal begge forældredyr være avlskåret og størrelsen på hundene skal overholde racens standard.

Godkendt HD status (DKK/FCI): A, B eller C hofter. For udenlandske bedømmelser (SV) gælder: Normal, fast normal og noch zugelassen. Hunde med HD status C / noch zugelassen, kan ikke opnå højere placering end SG 6.

Godkendt AD/ED status (DKK/FCI) er: 0 og 1 albuer. For udenlandske bedømmelser (SV) gælder: Normal, fast normal og noch zugelassen. 

NB. Det er ikke et krav at hunden har et HD/AD resultat i yngste- og unghundeklasser

Gældende for klasser med få deltagende hunde: 

Det kan desværre forekomme, at der er klasser, hvor antallet af fremstillede hunde er under 5. Her er dommerens vurdering af de enkelte dyrs kvaliteter afgørende for hundenes placeringer og ikke de ovenstående krav, som er gældende for at være blandt de 5 første. 

Gældende for overgangsklasserne:

Hunden skal være i besiddelse af en BH (færdselsprøve) og en AD (udholdenhedsprøve). Hunden kan stille med en IGP1 (ikke et krav) men ikke med en avlskåring.

Gældende for veteranklasserne:

Hunden skal være i besiddelse af en anerkendt brugsprøve/avlskåring.

Gældende for brugsklasserne:

Hunden skal være i besiddelse af en anerkendt brugsprøve/avlskåring. Alle deltagende hunde i brugsklasserne skal aflægge DSB. Fortrinligt opbyggede hunde, som får prædikatet "DSB tilstede", kan deltage og bliver placeret sidst i fortrinlig. Hunde, som ikke består DSB, kan ikke deltage i travkonkurrencen.

Hunde, der har deltaget i standbedømmelsen, men udebliver fra modprøve og/eller konkurrencebedømmelsen, tildeles prædikatet ”utilstrækkelig” (U), med mindre der foreligger en af dommeren godkendt dyrlægeattest.

Gældende for at opnå titlen VA / Avlsklasse:

Hundens størrelse skal overholde racens standard.

Hunden skal være avlskåret med DSB udpræget og begge forældredyr skal være avlskårede.

HD status minimum A/B (normal/fast normal)

AD status 0/1 (ED normal/fast normal).

Hunden skal være DNA testet.

DSB skal være bestået med prædikatet udpræget.

En brugshan der har opnået VA/Avlsklasse med IPO1/IGP1, skal for at opnå VA/Avlsklasse igen, have aflagt en højere brugsprøve.

DSB afvikles efter følgende regler Klik her  Skitse samt angivne pointsystem Klik her.

Afkomsgrupper:

For en afkomsgruppe efter en han eller en tæve gælder, at afkom kun kan deltage i fremstillingen, hvis afkommet er undfanget (=parringen har fundet sted) efter, at moderen og faderen er fyldt 18 mdr. Det forældredyr, som stiller afkomsgruppen, skal være avlskåret på det tidspunkt, hvor afkomsgruppen fremvises.

Afkomsgrupperne præsenteres for publikum ledsaget af en mundtlig kritik og en efterfølgende skriftlig vurdering i ”HAS reportagen”.

Ved tilmelding af afkomsgrupper og opdrætsklasser udleveres en fortrykt formular i informationen/tilmeldingen, hvorpå de deltagende hunde anføres. Denne formular afleveres udfyldt i informationen/tilmeldingen på et nærmere angivet tidspunkt.


Brug af ikke tilladte halsbånd medfører diskvalifikation af hund og handler.

Resultaterne lægges på Caniva samme dag


Udskriv denne side

Nyheder


Sekretariatet holder sommerferie i juli

11. juni 2024
Sommerferien nærmer sig med raske skridt, og det gælder også for sekretariatet.
Sekretariatet holder nemlig ferielukket i juli måned, hvor der ikke vil blive besvaret mails eller telefon i denne periode.
Har du brug for hjælp i sekretariatets ferie, kan du kontakte Forretningsudvalget i Schæferhundeklubben, fu@schaeferhund.dk.
Sekretariatet ønsker Schæferhundeklubbens medlemmer en god sommer.