Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×Kombiskue

(Gældende fra og med 2019)

 

 

Adgangsbetingelser generelt:

Schæferhunde med pelsvariant stockhåret og langstockhåret m/underuld, som er stambogsført i en DKK/FCI anerkendt forening, kan fra alderen 4 mdr. deltage på kombi arrangementet.

 

En dommer må max. dømme 90 hunde. Hvis der er flere end 90 tilmeldte hunde, på arrangementet, skal der gøres brug af to dommere. 

 

Har kredsen annonceret med 2 dommere, kan det forekomme, at der er for få hunde tilmeldt. Kredsen kan vælge, at gøre brug af en dommer. Husk! det er altid den dommer, der er nævnt først i annonceringen, som skal dømme arrangementet.

Aflysning af den ene dommer kan først ske efter tilmeldingsfristen udløb.

 

Vaccination:

Ved udlevering af ryg nummer skal gyldig vaccinationsattest forevises på forlangende, iflg. gældende bestemmelser.

 

Gældende for kombiarrangement:

             Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (FCI/SV) for at kunne stille i klasserne fra 9 mdr.

             Hundene får en beskrivelse/kritik på et officielt afkrydsningsdiplom udfærdiget af Schæferhundeklubben.

             Alle hundene bedømmes ud fra en standmønstring, efterfulgt af en travkonkurrence.

             Der gives kun prædikater i de voksne klasser.

             Identitets kontrol er obligatorisk i alle klasser.

             Tandkontrol er obligatorisk fra 9 mdr.

             For hanhundene fra 9 mdr. gælder desuden, at der foretages testikelkontrol.

             Der foretages skudprøve fra yngste klasserne, for at afprøve hundens skudligegyldighed.

             Opdrætsklasser med minimum 4 / max 5 hunde, af samme pelsvariant fra 9 mdr. kan fremføres.

             Afkomsgrupper efter hanner/tæver, bestående af minimum 5 hunde, af begge pelsvarianter, kan fra alderen 6 mdr. efter minimum 2 kombinationer fremføres.

             Hvalpekuld med minimum 3 hvalpe fra samme kuld, af begge pelsvarianter kan fremføres.

 

Der konkurreres i følgende stock/langstockhår klasser:

Hvalpeklasse 4-6 mdr. hanner og tæver

Hvalpeklasse 6-9 mdr.  hanner og tæver

Hvalpeklasse 9-12 mdr. hanner og tæver

Yngste klasse 12-18 mdr. hanner og tæver

Unghunde klasse 18-24 mdr. hanner og tæver

Åben klasse fra 24 mdr. hanner og tæver

Brugsklasse fra 24 mdr. hanner og tæver

Veteran klasserne er hunde fra 7 år, hanner og tæver.

 

Gældende for åbenklasse:

At hunden har et Godkendt HD/AD status i DKK, eller et godkendt af DKK HD/ED status i anden forening (FCI/SV).

 

Gældende for brugs/veteranklasserne:

At hunden har et Godkendt HD/AD status i DKK, eller et godkendt af DKK HD/AD status i anden forening (FCI/SV) og være i besiddelse af en anerkendt brugsprøve (gerne avlskåret)

 

Kredsen kan vælge at afvikle:

Hvalpeshowets/Skuets bedste han/tæve for stock/langstockhår.

Der kan også konkurreres i dagens bedste hvalp/voksen stock/langstockhår.

 

Brug af ikke tilladte halsbånd medfører diskvalifikation af hund og handler.

 

Resultaterne lægges på Caniva samme dag.Aktuelle hvalpekuld

Aktuelle hvalpekuld / hvalpeliste med DKK-stambog