MEDLEMSLOGIN

Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×Størrelsesplan

(gældende fra 30. juni 2021)

 

 

Baggrunden for, at der i 2016 blev indført en plan/strategi om at hunde fra 9 måneder og opefter skulle måles på udstillingerne, var at få reduceret størrelsen i racestandarden, uden at tiltaget gik ud over væsentlige dele som anatomi, væsen og at brugshunde-egnetheden forringes.


Strategien med at måle hundene, har vist sig at være værdifuld, men det tager nogle flere år at reducere størrelsen, fordi der igennem generationer, er store dyr ophobet i nutidens stamtavler.


Kort sagt, det tager flere generationer at reducere størrelsen ned til gennemsnitligt korrekt størrelse.


Vi oplever desværre også at avlspopulationen af schæferhunde talmæssigt er i tilbagegang. Derfor kan vi ikke leve med en situation, hvor værdifulde egenskaber i væsen og anatomi står i fare for at gå tabt. Hvis der kun bliver dømt efter standardstørrelsen (for tæver 60 cm og 65 cm for hanner, plus/minus 1 cm) vil der på skuer og til avlskåringer være et stort frafald i populationen til avl, på grund af en vis overstørrelse og vi vil miste mange værdifulde hunde i avlen.

Derfor har avlsrådet besluttet at forsætte med at måle hundene frem til år 2025.


Det er vigtigt at eksteriør- og kåringsdommere forsat måler hundene korrekt, uden at udelukke disse hunde fra en præmiering kun på grund af størrelsen. Kun syge og væsen svage individer, bør udelukkes for præmiering.


Vi opfordre til, at hundene udstilles mange gange, for forskellige dommere, da der kan forekomme mindre afvigelser på målene på den enkelte hund. Jo flere forskellige mål, der er på en hund, jo mere datamateriale har vi, som kan give en retning til en ansvarsbevidst og målrettet indsats for opdrætterne, i forbindelse med problemet størrelse, til gavn for racen.


Som udgangspunkt antager vi, at det vil motivere opdrætterne til at tænke mere over størrelse, når de planlægger et kuld, hvis opdrætterne er klar over, at overstørrelse har konsekvenser i bedømmelsen af hundene på skuerne.


Mange medlemmer er ikke indstillet på at skifte hunden ud, hvis den, ifølge standarden, i realiteten er for stor til at kunne avlskåres. Med disse tiltag vil mange medlemmer kunne stille til en avlskåring, selvom de har været uheldige at få en hund, der ligger udenfor racens standard.


Vi ønsker dog at præcisere og gentage, at avl med overstore hunde ikke er fremtiden. Avl med overstore hunde vil føre til afkom, der ligger uden for racens standard.


Det betyder at en avlskåring af en hund med overstørrelse, ikke er en opfordring til at benytte pågældende hund intensivt i avlen. Der skal advares mod størrelse ved avlsanvendelse. 


Handlingskoncept til nedbringelse af størrelse:

Ved at anvende den nedestående metodik opnås, at hunde der ligger inden for størrelsesstandarden, har en fordel ved bedømmelsen.

 

Hunde fra 9 mdr. hvalpeklasser og voksne skal måles på kombi arrangementer,

landsdelsskuer og hovedavlsskuet.

 

Målene på hundene noteres af de enkelte dommere og sendes til Avlsrådets

Ansvarlige. Målene vil indgå i beregningerne på hundes gennemsnitsstørrelse og vil blive opbevaret og arkiveret til senere bearbejdning.

 

Bemærkninger til nedenstående:

Kravene til placeringer på LD-skuer og HAS er sat i forhold til antallet af hunde i de

enkelte klasser.

 

Placeringer på kombi arrangementer:

Som minimum skal vindende hund i yngste klasse, unghunde- og

Brugshundeklassen, overholde størrelsen indenfor racens standard.

 

Placering på LD-skuer:

Som minimum, i forhold til klassens antal, skal de tre først placerede i

yngste klasse,  unghunde- og brugshundeklassen, overholde størrelsen

indenfor racens standard.

     

Placeringer på Hovedavlsskuet:

De 5 forrest placerede hunde i yngste klasse, unghunde- og brugshundeklassen, skal overholde størrelsen indenfor racens standard.

For at opnå avlsklassetitlen, skal størrelsen være indenfor racens standard.

 

Ved avlskåringer frem til 2025:

Størrelsesafvigelse er i princippet ikke en hindring for at avlskåre hunden.

Det er dog op til den enkelte kåringsdommer at afgøre, om en hund skal avlskåres.

Det korrekte mål skal angives i kåringsbeskrivelsen.

 

Seriøse valg:

Vi oplever at opdrætterne har været seriøse i deres valg af avlspartner, for at reducere størrelsen på hundene. Her er vi er nået et godt stykke på vejen, da

størstedelen af de schæferhunde, der udstilles, avlskåres og avles på i Danmark, er

hunde som er indenfor størrelseskriterierne.


Hvis vi skal lykkes med at få bragt gennemsnitsstørrelsen endnu længere ned, skal vi foresat holde fokus på størrelsen og det kan kun lykkes, hvis vi forsætter med det arbejde vi har påbegyndt.

 

I forhold til DKK:

Den vigtige plan for reducering af størrelse, er af avlsfremmende betydning og kan kun udføres inden for specialklubregi (Schæferhundeklubben for Danmark.)  Det betyder, at der ikke er ændret på FCI-standarden og at udstillinger, der afholdes efter DKK's udstillingsreglement (certifikatudstillinger, nationale og internationale DKK-udstillinger) dømmes efter racestandarden. Hvis overstørrelse konstateres, medfører det diskvalifikation af hunden.

 

Afslutningsvis skal også nævnes, at der fortsat er mange andre elementer end størrelse, som vurderes, når hundene deltager i skuer og avlskåringer. Størrelsen er blot ét element, som kræver særlig opmærksomhed i en tid fremover! Ved standmønstringen bliver hunden målt af dommeren på et fast, ikke glat underlag, tilstrækkelig stort (100 x 200cm) og derefter bliver hundens eksteriør bedømt.  


Udskriv denne side