MEDLEMSLOGIN

Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×Avl - Avlsrådet

 

 

§ 18. Avlsrådets arbejde: Schæferhundeklubben for Danmark er DKK's sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende schæferhunden. Schæferhundeklubbens bestyrelse kan fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med racen, og avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver godkendelse fra DKK, inden de kan iværksættes.

 

Avlsrådet skal søge sundt avlsarbejde, herunder tilstræbe at dette opfylder Schæferhundeklubben for Danmarks til enhver tid gældende avlsanbefalinger, og kontrol hermed fremmet ved samarbejde med interesserede medlemmer.

 

Opdrættermøder afholdes efter behov. (Møderne afholdes som landsdelsmøder i hhv. Fyn, Jylland og Sjælland, og arrangementet sker i samarbejde mellem den arrangerende kreds og Avlsrådet. Ved hvert møde repræsenteres Avlsrådet.)

 

Avlsrådet udarbejder avlskårings- og avls-godkendelsesregler, der forelægges hovedbestyrelsen og DKK til forhandling og godkendelse.

 

Til at forestå avlskåringer og avlsgodkendelser kan avlsrådet i samråd med hovedbestyrelsen udnævne kåringsmænd eller nedsætte kåringsudvalg.

 

Til at repræsentere Avlsrådet over for kredsene kan der udnævnes avlsvejledere. Kåringsmænd/-udvalg udnævnes og afsættes af Avlsrådet i samråd med hovedbestyrelsen.

Avlsrådet forestår tilrettelæggelse og afholdelse af klubbens årlige Hovedavlsskue og evt. landsdelsskuer, herunder tid, sted og dommerbesætning.

 

Avlsrådets arbejde foregår under ansvar over for hovedbestyrelsen.

 

 

 

Medlemmerne af Avlsrådet kan ses her: Klik her

 


  

 

 Hvorfor så vælge Schæferhunden?

 

Schæferhunden er en brugshund. Derfor er det vigtigt at holde fast i en hund med et sundt helbred, et godt væsen og gode brugsegenskaber. Dette søger vi i klubben at fastholde og til stadighed forbedre.

 

Schæferhundeklubben anbefaler at der anvendes avlskårede forælder dyr i avlen. Kun gennem avlskåringen sikres det at vi udvælger de avlsdyr, der kan være med til at fastholde og udvikle de gode egenskaber vi kræver hos schæferhunden. Klubben har udarbejdet en avlsplan, der netop gennem avlskåringerne sikrer den bedst mulige udvælgelse af forældredyrene. Og til forskel fra minimumskravene til stambogsføring, som DKK tilbyder som en avlsgodkendelse, forlanger vi at avlskårede dyr er DNA testet (deres afstamning er påvist genetisk), er væsenstestede og har bevist deres brugsegnethed gennem aflæggelse af en brugsprøve. 

 

Derfor anbefaler vi hvalpe efter avlskårede forældre.

 

Som brugshund er og vil Schæferhunden altid være en vigtig medarbejder ved politiet, militæret, vagtværn og som redningshund og førerhund. 

 

Men samtidig er schæferhunden en af verdens populæreste familiehunde, og ikke uden grundDen er både børnevenlig, rar og omgængelig - og den værner om sin familie. Hunden tilpasser sig hurtig familiens dagligdag, den er intelligent, lærevillig og let at pleje - kort sagt den ideelle familiehund! 


 


Udskriv denne side

Nyheder


Efter Repræsentantskabsmøde 2024

19. marts 2024
Peter Maltha Larsen har valgt at trække sig som Landsformand og 1.suppleant Lene Frøkjær er indkaldt. Ved et møde tirsdag den 19.marts har Hovedbestyrelsen konstitueret sig således:
Landsformand – Helen Kragh
Næstformand – Annemarie Mortensen
Sekretær – Pat Funnell
Kasserer – Tina Nørgaard
Bestyrelsesmedlem – Lene Frøkjær
Avlsrådsformand – Michael Lumby
Brugshunderådsformand – Jesper Bach-Pedersen