Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×Skue

(Gældende fra og med 2019)

 

 

Adgangsbetingelser generelt:

Schæferhunde med pelsvariant stockhåret og langstockhåret m/underuld, som er stambogsført i DKK,FCI/SV anerkendt forening, kan fra alderen 12 mdr. deltage på arrangementet.

 

En dommer må max. dømme 90 hunde. Hvis der er flere end 90 tilmeldte hunde, på arrangementet, skal der gøres brug af to dommere. 

 

Har kredsen annonceret med 2 dommere, kan det forekomme, at der er for få hunde tilmeldt. Kredsen kan vælge, at gøre brug af en dommer. Husk! det er altid den dommer, der er nævnt først i annonceringen, som skal dømme arrangementet.

Aflysning af den ene dommer kan først ske efter tilmeldingsfristen udløb.

 

Vaccination:

Ved udlevering af ryg nummer skal gyldig vaccinationsattest forevises på forlangende, iflg. gældende bestemmelser.

 

Gældende for Skuer:

           Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (FCI/SV) for at kunne deltage på skue arrangementet.

           Der udfærdiges kritik af hunden, på et officielt afkrydsningsdiplom, udfærdiget af Schæferhundeklubben.

           Alle hundene bedømmes ud fra en standmønstring, efterfulgt af en travkonkurrence.

           Der gives prædikater.

           Identitets kontrol er obligatorisk i alle klasser.

           Tandkontrol er obligatorisk i alle klasserne.

           For hanhundene gælder desuden, at der foretages testikelkontrol.

           Der foretages skudprøve i alle klasse, for at afprøve hundens skudligegyldighed.

           Opdrætsklasser med minimum 4 / max 5 hunde, af samme pelsvariant kan fremføres.

           Afkomsgrupper efter hanner/tæver, bestående af minimum, 5 hunde, af begge pelsvarianter, efter minimum 2 kombinationer, kan fremføres.

 

Der konkurreres i følgende stock/langstockhår klasser:

Yngste klasse 12-18 mdr. hanner og tæver.

Unghunde klasse 18-24 mdr. hanner og tæver.

Åben klasse fra 24 mdr. hanner og tæver.

Brugsklasse fra 24 mdr. hanner og tæver.

Veteran klasserne er hunde fra 7 år. hanner og tæver.

 

Gældende for åbenklasse:

At hunden har et Godkendt HD/AD status i DKK, eller et godkendt af DKK HD/ED status i anden forening (FCI/SV).

 

Gældende for brugs/veteranklasserne:

At hunden har et godkendt HD/AD status i DKK, eller et godkendt af DKK, HD/ED status i anden forening (FCI/SV) og være i besiddelse af anerkendt brugsprøve/avlskåret.

 

Kredsen kan vælge at afvikle:

Skuets bedste han/tæve for stock/langstockhår.

Der kan også konkurreres i dagens bedste stock/langstockhår.

 

Brug af ikke tilladte halsbånd medfører diskvalifikation af hund og handler.

 

Resultaterne lægges på Caniva samme dag

 


Aktuelle hvalpekuld

Aktuelle hvalpekuld / hvalpeliste med DKK-stambog