Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Landsdelsskue


 

 

Adgangsbetingelser generelt:

Deltage kan Schæferhunde fra 4 mdr. af pelstypen Stockhåret og Langstockhåret m/underuld, stambogsført i en DKK/FCI anerkendt forening.

 

Dommeren på dagen er udpeget af avlsrådet. Der kan være fra 3 eller flere – indenlandske og udenlandske.

 

Vaccination:

Ved udlevering af rygnummer skal gyldig vaccinationsattest forevises på forlangende, iflg. gældende bestemmelser.

 

Gældende for Landsdelsskue:

  • Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV) fra og med 9-12 mdr.
  • Der udfærdiges en skriftlig bedømmelse fra dommeren (fra klasserne 9-12 mdr) eller Diplom med afkrydsninger og der gives prædikat for klasser yngste og op.
  • Hvalpeklasserne får altid et udfyldt afkrydsningsskema, men intet prædikat.

 

Opdrætsklasser (4 stk. af samme pelstype) kan fremføres.

Afkomsgrupper (min. 5 stk. kan være forskellig pelstype) kan fremføres.

Alle klasser bedømmes ud fra en Standmønstring efterfulgt af en Travmønstring.

Udebliver hunden fra Travmønstringen tildeles hunden prædikatet 0.

Alle hunde fra 9 mdr. skal måles af dommeren

Alle hunde fra 12 mdr.skal bestå skudprøve.

Tandeftersyn foretages fra 6 mdr. og for hannerne vedkommende fortages der også testikelkontrol.

 

Aflæsning af Chip eller Tatovering er obligatorisk i alle klasser.

 

Der konkurreres i følgende klasser både for Stockhåret og Langstockhåret m/underuld:

Hvalpeklasser 4-6 mdr. hanner og tæver

Hvalpeklasser 6-9 mdr. hanner og tæver

Hvalpeklasser 9-12 mdr. hanner og tæver

Yngste klasse 12-18 mdr. hanner og tæver

Unghunde klasse 18-24 mdr. hanner og tæver

Brugsklasse fra 24 mdr. hanner og tæver

Veteran klasse fra 7 år hanner og tæver. Begge forældre skal være avlskårede for at opnå 1. plads

 

På LD-skuer indføres fra 2018 at alle hunde fra 12 mdr. skal opfylde samme krav som på HAS for at en placering i top 3 kan opnås.

Dvs. at de er indenfor størrelsesrammen, forældredyr er avlskårede osv.


For Brugsklasse gælder:

·    Godkendt HD/ED status i DKK, eller have en DKK godkendt HD/ED status fra anden forening.

·    Være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve.

·    De 3 først placerede skal være avlskåret, have DSB udpræget, samt have min. HD/ED - B/1, eller for udenlandsk bedømmelse HD/ED fast normal/fast normal.

 

For Veteranklasse gælder:

·     Godkendt HD/ED status i DKK, eller have en DKK godkendt HD/ED status fra anden forening.

·     Være i besiddelse af en avlskåring eller anerkendt brugsprøve.

Afkomsgrupper:Der kan stilles afkomsgrupper efter hanner og tæver, med minimum 5 stk. deltagende afkom (afkom af begge hårvarianter må deltage). Og efter min. 2 kombinationer.  For hanner gælder det endvidere, at de deltagende individer skal være undfanget efter hannens fyldte 18 mdr.

Man kan stille hvalpe afkomsgrupper efter han / tæve bestående af hvalpe fra 4 mdr.- til 12 mdr. Der skal være min. 2 kombinationer, og 5 stk. afkom. Alle hvalpe der har været til standmønstring skal deltage i afkomsgruppen.

Man kan stille en voksen afkomsgruppe efter han / tæve bestående af voksne hunde fra 12 mdr. Der skal være min. 2 kombinationer og 5 stk. afkom Alle voksne der har været til standmønstring skal deltage i gruppen.

For alt afkom gælder, at der kun kan deltage afkom i hvalpeafkomsgruppen eller voksenafkomsgruppen fra han / eller tæve – hvor der er parret efter hannen / tævens fyldte 18 mdr. og forældredyret skal være avlskåret når afkomsgruppen vises på (LD skue eller) HAS.

Brugen af ikke tilladte halsbånd medfører diskvalifikation af hunden, og handleren kan risikere ikke at måtte fremføre hund under resten af arrangementet.

Resultaterne lægges på Schæferhundeklubbens hjemmeside på dagen.