Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×Danmarks hund

 

 

Officielle prøver og konkurrencer

Åbne arrangementer i Schæferhundekredse eller arrangementer, hvor Schæferhundeklubben er officiel deltager, er godkendt. Almindelige prøver taget i andre specialklubber tæller ikke med, og det gør natøvelser, dagsøvelser, kredsmesterskaber etc. heller ikke.

 

1.       Indberetning SKAL ske senest 1 måned efter afholdt arrangement. For sent indberettede resultater vil IKKE tælle med! Alt skal dog være indberettet pr. 20. januar 20XX.

2.       Kun danskejede DKK registrerede Schæferhunde kan deltage. (Om det er ejer eller holder, der registrerer point som ”ejer”, besluttes parterne imellem).

3.       Danmarks Kreds er summen af alle kredsens medlemmers resultater.

 Kun BESTÅET prøver, skuer, AK osv. er pointgivende.

 

Adgangskrav

For at deltage i konkurrencen skal man være medlem af Hovedklubben og tilknyttet en af Danmarks kredse.

Kun point erhvervet i den tid en hund har været tilknyttet et medlem af en kreds tæller med i konkurrencen. Resultaterne følger altid hunden, og derfor føres point for prøver mv. med ved ejerskifte til et andet medlem af en kreds. 

 

Kategorier

Der er 8 kategorier i konkurrencen:

                     

1.       Danmarks Udstillingshund, som omfatter skuer, avlskåringer og Mix-Match.

2.       Danmarks Brugshund, som omfatter prøver, konkurrencer, avlskåringer og Mix-Match.

3.       Danmarks hele hund, som omfatter begge ovenfor nævnte kategorier.

4.       Danmarks Sporhund, som omfatter sporhundeprøver/FPR/STPR.

5.       Danmarks Udstillingshund under 18 mdr., som omfatter skuer og Mix-Match.

6.       Danmarks Brugshund under 18 mdr., som omfatter som omfatter prøver, konkurrencer og Mix-Match.

7.       Danmarks hele hund under 18 mdr., som omfatter begge ovenfor nævnte kategorier

8.       Danmarks kreds, som omfatter summen af alle kredsens medlemmers resultater.

 

Den samme hund kan godt deltage i 7 kategorier, i tre eller kun to kategorier - alt efter eget valg.

 

Der gøres desuden opmærksom på at pointresultaterne i kategorierne under 18 mdr. IKKE følger med over i kategorierne over 18 mdr.

 

Termin

Konkurrencen om Danmarks hund 2OXX går fra den 1/1-20XX til 31/12-20XX.

 

 

 

"Den hele hund"

Hunde som har opnået point i begge de individuelle kategorier kan deltage i kategorien Danmarks Hele Hund.

Point til årets hele hund beregnes på følgende måde:

Det laveste antal point fra Udstillingssiden eller Brugssiden føres over til den Hele Hund og fordobles.

 

Pointlighed

Ved pointlighed går yngre hunde frem for ældre.

Point- og alderslighed:

Ved point- og alderslighed deles placeringen.

 

Åbne prøver og konkurrencer

En prøve/ konkurrence skal være åben for tilmelding, samt

1.         anmeldt til Schæferhundeklubben eller

2.         annonceret i Schæferhunden eller SV-zeitung

3.     annonceret på Caniva eller https://www.schaeferhunde.de/

 

Officielle prøver og konkurrencer

Åbne arrangementer i Schæferhundekredse eller arrangementer, hvor Schæferhundeklubben er officiel deltager, er godkendt. Almindelige prøver taget i andre specialklubber eller udenlandske kredse tæller ikke med, og det gør natøvelser, dagsøvelser etc. heller ikke.

 

Udland

Point erhvervet i udlandet tæller med i konkurrencen. Således udenlandske skuer, Hovedavlsskuer, LD-skuer, WUSV VM, FCI IGP FH VM. Såfremt der fortsættes en universalkonkurrence, vil denne også være pointgivende. Man opnår samme point, som hvis arrangementet var afholdt i Danmark.

 

Mix-Match

De tre bedste placeringer ved åbne Mix-Matcher giver point i begge kategorier på den måde, at det samlede resultat i Mix-Matchen bestemmer pointgivningen. Hvis man f.eks. samlet bliver nr. 2 i en Mix Match, får man 2 point i hver kategori. For at opnå point skal der deltage mindst 3 hunde i den pågældende klasse.

 

Hvalpekuld

Hvalpekuld giver 10 point fordelt med 5 point i hver kategori, da tæven er "sat ud af spillet" i flere måneder.

Hanhunde får ingen point for parringer, da de udmærket kan deltage i prøver/ skuer alligevel.

 

Konkurrencer

Alle åbne konkurrencer, hvor der deltager mindst 3 hunde i den pågældende prøveklasse, giver tillægspoint.

BEMÆRK: Konkurrencerne skal være åbne for alle. Således giver f.eks. kredsmesterskaber ikke tillægspoint til Danmarks Hund, men man får naturligvis point for den pågældende prøve man stiller i.

 

Brugsprøver

Kun samlede Beg.B/Beg. AB/BH/AD/IBGH1-3/IGP ZTP/IGP FH/UPR1-3/SPR1-3/GPR1-3/IGP V/IGP1-3/ prøver giver point. Altså skal både A, B og C bestås, for at prøven er godkendt.

Man kan kun opnå point på 1 bestået prøve af BH og AD pr. år., hvis man er over 18 måneder.

Alle hunde under 18 måneder kan få point pr. prøve de deltager i, da de ikke kan gå til IGP1 førend de er 18 mdr. gamle.

 

Nordisk og Rally

Pr. 01.01.2017 vil man kunne opnå point ved at stille til Nordisk eller Rally. Disse point kommer til at være under kategorien Danmarks Brugshund.

 

Triatlon med hund

Der opnås point under kategorien Danmarks Brugshund. Desuden kan der opnås tillægspoint ved placering af 1-3 pladsen.

 

SPH

Når en hund består sin 1. IFH V/IFH1-2/IGP FH/FPR1-3/STPR1-3 prøve, overgår den automatisk til kategorien Danmarks Sporhund.

 

DM

Ved DM forstås Schæferhundeklubbens DM Beg B., DM for IGP1, DM for IGP3, IFH-DM samt DKK's Beg. B DM, IFH-DM, IGP1 DM og IGP3 DM.

 

VM

Ved VM forstås WUSV's VM for IGP3, FCI's VM for IGP3, WUSV's IFH-VM og FCI's IFH-VM.

 

Skuer

Til de tre bedst placerede i alle klasser gives tillægspoint, men kun, hvis der deltager min. 3 hunde i klassen.

Hvalpeshowets/Skuets bedste hund

Her gives ingen ekstrapoint

 

Hovedavlsskuer og Landsdelsskuer

Alle deltagere på hovedavlsskuer og landsdelsskuer får tillægspoint, hvis de gennemfører.

Brugshundeklasserne på hovedavlsskuer gives tillægspoint til alle i Avlsklasserne og de tre bedst placerede.

I de øvrige klasser gives tillægspoint til de tre bedst placerede. For alle klasser gælder, at der for at opnå placeringspoint skal der deltage min. 3 hunde i klassen.

 

 

 

Avlskåringer

Der erhverves kun point for avlskåring, der er opnået i Danmark. Der opnås også point på Brugssiden ved avlskåring. Avlskåring livstid giver tillægspoint. Man kan kun opnå point ved den første beståede AK, og den efterfølgende livstids avlskåring, som følger 2 år efter.

 

Avlsmønstringer

Her gives ingen point, da dette ville være en ensidig fordel for tæver.

 

Resultataflevering

De deltagende medlemmer er selv ansvarlige for indberetning via Schæferhundeklubben for Danmarks hjemmeside. Er man ikke i besiddelse af en computer eller internet, kan Landskoordinatoren for Danmarks Hund kontaktes og en indberetningsseddel fremsendes.

Tidsfristen for indsendelse af resultater er senest 1 måned efter afholdt arrangement. Dog skal alle resultater SENEST være afsendt den 20. januar (også resultater fra juleskuet).

Det er vigtigt, at den enkelte deltager er med fra starten, da kun rettidigt indsendte resultater tælles med.

Hvert kvartal udsendes der stillinger på websiden, og den samlede stilling vil blive annonceret på Schæferhundeklubben for Danmarks hjemmeside. Hvis man ønsker en nyere opdatering til kredsens generalforsamling, kredsfest eller lign. Så må den pågældende kreds selv føre en resultatliste for kredsens egne medlemmer.

Stillinger vil ikke længere blive annonceret i bladet, da de grundet deadline, hurtigt vil være forældede.

 

Præmier

Der er præmier til de tre bedst placerede hunde i hver kategori og til den vindende kreds.

Præmierne vil blive uddelt efter nærmere aftale, dog efter reglen, at flest vindende hunde bestemmer, hvor pokalerne bliver uddelt (Sjælland/Jylland/Fyn).

 

Landskoordinator

Landkoordinator for Danmarks Hund er:

Jeanne Granslev Rafn,

Tlf. 20 36 20 63

Mail: jeannegrafn@hotmail.com

 


****NYT FRA OG MED 1/1-2020**** Klik her


Pointgruppe - klik her


Nedenstående felter SKAL alle indeholde tegn.


Hundens køn
Stambogsnavn
Hundens fødselsdato
Stambogsnummer
Hundefører
Email
Telefonnummer
Kredsnavn og nummer
Dato for prøve/arrangement
Kreds/sted
Arrangementstype
Prøvens art
Udstillingsklasse
Point Gruppe A
Point Gruppe B
Point Gruppe C
I alt
Evt. placering
Antal deltagere
Prædikat
Hvalpekuld - dato for fødsel

Aktuelle hvalpekuld

Aktuelle hvalpekuld / hvalpeliste med DKK-stambog