Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Medlemsbladet

                                   

 

I bladet bringes artikler med interesse for Schæferhundeklubben's medlemmer. Der tilsigtes, at der i hvert nummer bringes indlæg fra hovedbestyrelsen og udvalg.

Medlemmernes egen brug af deres medlemsblad vil blive prioriteret således af bredden samt at nye og potentielle medlemmer også får glæde og nytte af Schæferhundeklubben's medlemsblad. 

 

Medlemsbladet skal ikke betragtes som et decideret nyhedsblad, idet deadline sammenholdt med den lange produktionstid umuliggør noget sådan. Medlemsbladet 2017

Medlemsbladet 2016


Medlemsbladet 2015


Aktuelle hvalpekuld

Aktuelle hvalpekuld / hvalpeliste med DKK-stambog