MEDLEMSLOGIN

Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×Sport – Brugshunderådet

 

 

§ 19. BRUGSHUNDERÅDETS ARBEJDE: Brugshunderådet leder klubbens brugshundearbejde.

 

Brugshunderådet har pligt til at påse, at klubbens brugsprøveprogram til stedse er i overensstemmelse med det program, der arbejdes efter inden for SV/FCI. Ændringer i klubbens lydigheds- og brugsprøveprogrammer opnår først gyldighed efter at have været forelagt klubbens hovedbestyrelse til godkendelse.

 

Brugshunderådet tilrettelægger og koordinerer uddannelsen af figuranter og autoriserede instruktører. Brugshunderådet indstiller brugsprøvedommer-aspiranter til godkendelse af hovedbestyrelsen og tilrettelægger og forestår aspiranternes uddannelse til brugsprøvedommere. Godkendelse som brugsprøvedommer gives af hovedbestyrelsen efter indstilling af Brugshunderådet. Hovedbestyrelsen indstiller klubbens brugsprøvedommere til autorisation af DKK (FCI).

 

Brugshunderådet forestår tilrettelæggelse og afholdelse af klubbens årlige Danmarksmesterskaber og udtagelser, herunder også tid, sted og dommerbesætning.

 

Brugshunderådets arbejde foregår under ansvar over for hovedbestyrelsen. 

 

 

 

Brugshunderådets medlemmer kan du se ved at klikke Her

 

 

 


Udskriv denne side