Nyhedsbrev juli 2023


Nyt fra Hovedbestyrelsen

Sommerhilsen

Kære Alle
Så står sommeren for døren og med den også ’Sommerferien’. Jeg håber at alle må få en rigtig dejlig og afslappende sommer og dermed måske også noget mere tid til både træning og hygge med vores fælles hobby ’Schæferhunden’.

Det er nu nogle måneders siden vi lovede, at vi ville forsøge os med noget nyt, nemlig ’infomailen’. En måde at få informationer ud til alle - og det mens disse er helt ’friske’.
Og det må siges, at det ser ud til at være lykkes! Der er kommet rigtig mange positive tilbagemeldinger. Og det på trods af at vi havde lidt opstartsproblemer med noget ’teknik’ ang. visse e-mail typer.
HB har nu afholdt 2 møder og det sidste referater med i denne nyheds-sommer-mail.

Vi er nu kommet godt i bund med den ophobning af sager, der var efter repræsentantskabsmødet. Vi er stadig noget belastet af de mange *klager*, som vores medlemmer sender om hinanden, og som man ikke kan/vil løse i mindelighed. Disse fylder meget….

Vores Råd har travlt og arbejder med de mange aktiviteter, som vi alle har så stor glæde af.

Med dette ønsker hele HB jer alle en rigtig dejlig sommer.
Venligst PeterReferater og nyheder:

Referat fra seneste Avlsrådsmøde: Klik her
Foreløbig procedure for WB: Klik her
Referat fra seneste Hovedbestyrelsesmøde: Klik herVelkommen til ny kreds
HB har besluttet at godkende et ønske om at oprette en ny Kreds i Schæferhundeklubben for Danmarks regi, nemlig kreds 27, Lemvig. Dette bliver til en start en prøveperiode til og med udgangen af 2024.
Tillykke og rigtig god arbejdslyst i kreds 27, Lemvig.
Vi glæder os til samarbejdet!IGP FH DM i kreds 49
IGP FH DM afvikles i kreds 49 den 21. og 22. oktober 2023. Der kan maksimalt deltage 20 ekvipager. Samme kreds gentager arbejdet den 4. og 5. november, hvor DKK afvikler deres IGP FH DM. Hermed en opfordring til allerede nu at reservere weekenden, der bliver brug for sporlæggere og andre hjælpere.Medlem af Schæferhundeklubben - SELVFØLGELIG!

Blev du lidt forvirret over skrivelsen i sidste nyhedsbrev? Den er taget direkte fra Kreds 80 - Viborgs hjemmeside. Sådan har denne kreds valgt at orientere nye hundeførere i kredsen, om de fordele, der er ved at være medlem af Schæferhundeklubben og kreds 80. Sådan gør de. Det var en fejl at der stod "til opslagstavlen".

Grunden til at den kom i nyhedsbrevet var ene og alene at inspirere andre kredse, at sætte tankerne i gang med hvordan man kan få flere til at melde sig ind i Schæferhundeklubben for Danmark.
Den har allerede inspireret til endnu en fin skrivelse.

Medlemskab af hovedklubben, Schæferhundeklubben for Danmark:

  • Vi er sammen om at arbejde om Schæferhunden.
  • Alle 67 kredse som findes i "Schæferhundeklubben for Danmark” har samme regelsæt.
  • Med medlemskab af "Schæferhundeklubben for Danmark" støttes både hovedklubben, som arbejder for os alle, samt du støtter ligeledes din egen kreds, som får 135 kr. tilbage ved fuldt medlemskab af hovedklubben.
  • Du får mulighed for at deltage i FCI godkendte prøver, (dette gælder kun for specialklubber).
  • Der afholdes kurser og andre aktiviteter som du kan tilmeldes via tilmeldingssystemet CANIVA på Schæferhundeklubben for Danmarks hjemmeside.
  • Du får adgang til egne resultater fra hjemmesiden på Schæferhundeklubben for Danmark.
For alle kredse under Schæferhundeklubben for Danmark gælder det at "Love og regler fra Schæferhundeklubben for Danmark" skal overholdes.
Der kan være forskellige regler for brug af faciliteterne, dette er op til kredsene, så spørg i din kreds om dette.
Hjælp gerne i kredsen med de daglige gøremål, således at vi alle kan gøre kredsene til et dejlig sted at være.
Husk at det er medlemmerne der skaber kredsene, og derfor er det et fælles ansvar at få tingene til at fungere.Nyt fra Brugshunderådet


WUSV VM i Ungarn

Nedtælling til WUSV 2023 i Ungarn er sat i gang. Vi håber igen i år at se mange danskere på lægterne. Se mere her https://wusv2023.com/, på Facebook Klik her og vores egen nationale landsholdside på Facebook Klik herPræcision:
For at stille til prøve i Schæferhundeklubben skal man være medlem af klubben eller en anden specialklub under DKK, som tilbyder aktiviteten (prøvetyper er nævnt i brugsprøveprogrammet). Det er ikke tilstrækkeligt at være medlem af DKK, da DKK ikke tilbyder prøveaktiviteter.

Link til specialklubber under DKK https://www.dkk.dk/om-dkk/om-dkk/kredse-og-specialklubber/oversigt-over-specialklubber

DKK har samarbejdsaftaler med DcH og PHIGP 3 udtagelser og DM
Racen og sporten er for nedadgående, det betyder at vi må stå sammen med andre nationer. Mange lande har i flere år indbudt udenlandske dommere til deres mesterskaber, det gør vi også fra DM i 2024. Formålet er at styrke kendskab og samarbejde. Fra næste sæson gennemføres alle IGP 3 udtagelser med én dommer og DM med 2 dommere.Nyt fra Avlsrådet:

Væsensbedømmelse:
Den endelige procedure for WB’er 2023 er nu færdig og ligger tilgængelig på hjemmesiden: https://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=83685. Proceduren vil blive evalueret i foråret 2024, evt. på formandsmødet. WB-udvalget arbejder i øjeblikket på at udgive den detaljerede beskrivelse af Væsensbedømmelsen, hvor de enkelte øvelser gennemgås i detaljer. Den vil komme til at ligge under samme punkt som ovenstående på hjemmesiden.

En del af proceduren for afholdelse af Væsensbedømmelsen er, at bedømmelserne skal ligge tilgængelige på hjemmesiden. Derfor er der nu kommet et punkt under Medlemslogin, hvor bedømmelserne kommer til at ligge. Vi er startet med at lægge bedømmelserne fra arrangementet i kreds 8 ved WB-dommer Morten Hansen op og flere følger snarest.
Hovedavlsskuet:
Tilmeldingerne til HAS 2023 strømmer ind i disse dage og det tegner til at blive et rigtig godt besøgt Hovedavlsskue. Der kan tilmeldes via Caniva Klik her
1. tilmeldingsfrist er lørdag d. 8. juli 2023 kl. 23:59
2. tilmeldingsfrist er lørdag d. 15. juli 2023 kl. 23:59
Husk at betaling for deltagelse skal overføres samme dag som tilmeldingen i Caniva laves. Kontonummeret er: Reg.nr. 3420 Konto nr. 4357119804

Danske deltagere af dansk ejede hunde over 12 måneder, SKAL aflevere et dansk resultathæfte ved ankomst til HAS. Har man ikke et sådant resultathæfte, skal man huske at få det lavet i sin kreds inden HAS. Hæftet koster 50,- og kan udstedes af den lokale kredsformand.

Detaljeret information kan du få på kreds 20’s HAS2023.dk hjemmeside: https://www.has2023.dk/

HÆDERSPRIS PÅ HAS 2023:
Som noget nyt, har Avlsrådet fået grønt lys af HB, til at uddele Avlsrådets Hæderspris. Hædersprisen gives til en person, der gennem mange år har skilt sig væsentligt ud, ved at yde en særlig indsats af varig betydning. Hædersprisen uddeles/overrækkes til de/den nominerede ved kammeratskabsaftenen. Her er så endnu en rigtig god grund til at tilmelde sig den traditionsrige kammeratskabsaften lørdag d. 12/8-2023 under Hovedavlsskuet.

Breaking news vedr. HAS 2023
Der har de seneste år været en kedelig tendens omkring konkurrenceforløbet i relation til opdrætsklasserne på HAS. Sidste år var der kun én kennel, der stillede en opdrætsklasse.

Vi har i rådet drøftet, hvad vi kan gøre for at skabe nytænkning. Noget, der kan tilgodese de små opdrættere, så det ikke kun er de samme 2-3 opdrættere, der stiller hvert år.

Derfor har vi besluttet, at vi i år vil afprøve det kriterie, at en opdrætsklasse består af maks. 4 dyr. Dette er for at tilgodese de mindre opdrættere.
For 20-30 år siden var der flere storopdrættere, og dengang var der 8-10 opdrætsklasser hvert år, som stillede på HAS. Det er unægtelig noget sjovere, når der er mange, og hele ringen tages i brug under konkurrenceafviklingen.

Vi håber med dette tiltag, at mange af jer mindre opdrættere øjner en chance for at vise jeres opdræt på HAS 2023 i form af en opdrætsklasse. Ligeledes håber vi, at vi igen kan få liv og trængsel i hovedringen på HAS, når opdrætsklasserne skal afvikles og bliver fremvist.


Standbilleder på HAS:
Ejer/holder/opdrætter er selv ansvarlige for at sende standbilleder til årskavalkaden. Disse skal være taget i god opløsning enten med nyere smartphone eller kamera. VA hunde skal fremsende både standbillede og hovedbillede.

Billeder downloadet fra hjemmesider og i worddokumenter, kan ikke bruges og vil blive afvist.

Redaktøren opfordrer til, at man allerede nu får taget billede af sin hund, mens solen skinner og pelsen er helt perfekt og sender til redaktoer@schaeferhund.dk

Absolut sidste frist for at fremsende standbilleder til årskavalkaden er den 1. oktober 2023.

Analyse af målinger:
Der blev i 2016 indført en plan/strategi om, at hunde fra 9 måneder og opefter, skulle måles på udstillingerne. Målet var at få reduceret størrelsen i racestandarden, uden at tiltaget gik ud over væsentlige dele som anatomi, væsen og at brugshundeegnetheden forringes. Disse mål er i mellemtiden blevet lagret og Avlsrådet har fået analyseret alle disse målinger, der er foretaget frem til 16/6-2023. Der kan læses mere om størrelsesplanen på hjemmesiden under Avlsanbefalinger: Klik her
Indtil videre er det besluttet, at måle hundene frem til 2025.

Avlsrådet vil gerne sige 1000 tak til Kjeld Mathiasen for at samle de mange målinger og levere en yderst brugbar og samlet statistik, som kan ses på hjemmesiden: Klik herNyt fra kredsene:

Avlskåring i det midtjyske.
Den 13. juni 2023 holdt kreds 80 sin allerførste avlskåring. Det var en spændende oplevelse og som altid støttede mange af kredsens medlemmer op om opgaven. Faktisk har vi afholdt et avlsarrangement før. Men det er nok 25 år siden, da vi stod for en hvalpeshow ved Løgstrup hallen.

De vigtigste personer var: Kåringsdommeren Ulla Hansen, kåringsleder Irene Thygesen, sekretæren Tina Nørgaard og figuranten Martin Hasager.
Primus motor for arrangementet var vores ihærdige ildsjæle John Snedker og René Egelund Nielsen. De to herrer startede ringtræning i kredsen for næsten to år siden og syntes det kunne være spændende at følge op med en avlskåring. Vi er ikke bange for nye tiltag i vores kreds, så sådan blev det.

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel. Banen var nyslået og ringen og dommerteltet klar. Der var tolv hunde tilmeldt. Tre livstidskåringer, syv danske kåringer, en tysk kåring samt en avlsmønstring. 10 hunde mødte op til tandkontrol. Det er vist ganske flot siges det. Tre af kredsens hunde stillede til avlskåring, en til avlsmønstring og fire andre stillede til tandvisning. Der var dog lidt panik i dagene op til kåringen, da flere af deltagerne manglede at uploade de vigtige dokumenter, der gav adgang til kåringen. Flere blev også overrasket over at hundens DNA resultat skulle sendes til DKK, så det kan ses på Hundeweb.

Det blev en lang dag, men heldigvis kom alle igennem med glans. Den der nok var mest glad var 10 år gamle Nikon, der fik lov til at være prøvehund til mod og kampdrift hele to gange, fordi hannerne skulle gøres helt færdige, da den ene tæve var i løbetid.

En dejlig dag og kredsen må siges at have fået blod på tanden, da der er allerede aftalt endnu en avlskåring i kreds 80 den 24. juni 2024.

Kommende arrangementer:

Agria ungdomslejr 2023 9.-15/7-23: Klik her
B & C seminar med VM 2023 truppen i kreds 4 Roskilde den 5/8-23: Klik her
Hovedavlsskue 2023 i Kreds 20 Skjern/Tarm 11.-13/8-23: Klik her
1. tilmeldingsfrist er lørdag d. 8. juli 2023 kl. 23:59
2. tilmeldingsfrist er lørdag d. 15. juli 2023 kl. 23:59
Velkommen til DANMARKS BEDSTE IGP 1 DM den 9.september 2023 i kreds 70, Fredericia. Tilmeldingen er åben på Caniva Klik her

Du modtager denne mail, fordi du er medlem af Schæferhundeklubben for Danmark.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsmails fra Schæferhundeklubben for Danmark,
bedes du logge ind på din medlemsprofil og vælge nyhedsbreve fra.

Schæferhundeklubben for Danmark | kontakt@schaeferhund.nu