Brugsprøvesport

 

 

Brugshundesporten er en international sport som dyrkes verden over. Der afholdes verdensmesterskaber for begge grupper, hvert år. Der er 2 sportsgrupper IGP (International Gebrauchshunde Prüfungsordnung) som er 3 discipliner der udgør programmet, Spor, samarbejde herunder tekniske øvelser og forsvarsarbejdet, i daglig tale benævnt, gruppe A, B og C. Det andet store sportsprogram er sporhundearbejdet, der udelukkende består af udfordrende sporopgaver. Begge sportsgrupper er veletableret i schæferhundeklubben.

Deltagergebyrer findes i Gældende Bestemmelser - gebyrliste.

De gældende programmer, som beskriver øvelserne findes her:

Brugsprøveprogram

IBGH 1-3 vejledning

Prøveledergennemgang

Nose Work Reglement

Brugsprøvesporten varetages i dagligdagen af BrugsHundeRådet, forkortet BHR. BHR består af en række specialgrupper, herunder:


Uddannelsesudvalget
Udvalget tilrettelægger og afvikler træneruddannelse i schæferhundeklubben, se mere under uddannelse

Klik her for at gå til uddannelse

Dommeruddannelsesudvalget
Udvalget indstiller og uddanner brugsprøvedommeraspiranter og planlægger og gennemfører efteruddannelse af brugsprøvedommere i samarbejde med DKK

Konkurrenceudvalget
Udvalget udvikler konkurrencesporten, udtagelsesregler og sikrer at konkurrencerne afvikles med sporten i højsædet