Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Avlskåring 

(Gældende fra og med 2019)

 

 

En avlskåring skal godkendes og offentliggøres af Avlsrådet og tilmeldinger kan modtages. Alle indtægter og udgifter tilfalder kredsen der afholder kåringen (se dog tilmeldingsgebyr). Der skal være minimum 5 hunde pr. kåring. Hvis der ikke er tilmeldt 5 hunde ved sidste tilmeldingsfrist, aflyses kåringen.

Der skal være 3 uger mellem hver kåring på landsplan. Dommere: Ulla Hansen, Michael Lumby, René Jørgensen, Sven Erik Lundkvist, Fritz Bennedbæk.

Kredsene skal selv kontakte dommer, godkendt sekretær, figurant og kåringsleder inden anmodningen sendes til AR.

Efter godkendelsen sættes kåringen på kalenderen, Caniva, af AR ansvarlig.

AR ansvarlig: Irene Thygesen - email: irene@kennel-smed.dk  - Tel: 4079 1165

 

·         Dommer:

·         AK sekretær:

·         AK figurant:

·         Kåringsleder:

 

Klik her for at ansøge om at afholde en avlskåring

(ovennævnte personer findes under ledelse og tillidsposter på Schæferhundeklubbens hjemmeside)

Tilmeldingsfrist fra kredsenes side: 4 uger (Kåring skal være godkendt før den kan offentliggøres). Kredsene skal ansøge Avlsrådet om afholdelse, hvorefter den godkendes af AR ansvarlig.

Tilmeldingsfrist fra HF side: 7 dage - inden fristens udløb skal alt dokumentation (prøver, HD/AD/DNA, skueresultat etc.) være uploaded i Caniva. Der kan IKKE tilmeldes med en forventning om at opnå et resultat inden kåringen. DNA skal være registreret på Hundeweb senest 4 mdr efter kåringen. Sker det ikke, annulleres kåringen. Der kræves medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark af de - på ejerbeviset - nævnte navne, hvilket SKAL tjekkes af kåringsleder inden kåringen.

Tilmeldingsgebyr: 500,00 kr. hvoraf 150,00 går til kåringsbevisets registrering samt DKK.

Tandvisninger: 100,00 kr. (går til kredsene – hunden skal min. være 12 måneder)

Tilmelding til den Avlskåring man ønsker at stille til er bindende, og kan ikke ændres når avlskåringen er startet – hvis man ønsker at ændre fra den ene slags til den anden (eks. fra Tysk til Dansk) så skal det ske INDEN avlskåringen starter.

Hunden skal have opnået et skueresultat på min. GOD i Schæferhundeklubben for Danmark, eller anden forening (SV).  Hunden skal have været minimum 12 mdr. og på skuet skal der have været skudprøve, hvilket vil sige at DKK udstillingsresultat IKKE er gældende.

Huskeliste til hundefører

 

På kåringsdagen:

Hunden skal på fremstillingsdagen være fyldt 18 mdr.

Hundene kaldes i ringen, hvor de går i præsentation, (hanner og tæver hver for sig, der begyndes med hanner).

Væsenstest

Hundene kommer enkeltvis ind i en gruppe hvor kåringsdommer og AR medlemmet er en del af gruppen (normalt 4 personer). Her kontrolleres også Tatovering/chipnummer.

Skudprøve. Hundene kaldes frem i grupper og skal stå i løs line. Hunden må ikke være skudpåvirket. Der bruges 6mm.

Aflæggelse af DSB Se DSB bane og forklaring her

Hunden har her 3 slipkommandoer i hver fase, hunden kan få prædikatet:

Udpræget – slipper

Tilstede – slipper

med disse prædikater er DSB delen af Avlskåringen bestået. Hundens identitet aflæses inden hunde forlader banen af udpeget tillidsperson.

Vejning, div. måling, tandkontrol, og for hannernes vedkommende testikelkontrol, foregår i ringen efter at hunden har bestået DSB modprøven.

Stand / Travbedømmelsen foregår som det sidste del af kåringen, og dommeren kommenterer derefter hunden, og oplyser om den er avlskåret eller ikke avlskåret. Der bedømmes ud fra racestandarden under FCI race 166.

Efter at alle oplysninger på hunden er lagret og databasen opdateret med hundens status, indsendes dette til DKK / SV og ejer af hunden får tilsendt kåringsbeviset via mail. DKK lægger kåringsbeviset på under hundeweb.

Følgende skal værtskredsen stille til rådighed ved kåringen:

·         1 stk. vægt til vejning af hundene (grisevægt eller personvægt)

·         1 stk. målebånd (til at måle brystomfang)

·         1 stk. stangmål (til at måle højden, samt brystdybde)

·         1 stk. plade til at måle hundene på (pladen skal være 1 x 2 meter med skridsikkert  underlag)

·         1 stk. skærm til overfald (mod og kampdrift)

·         Lydanlæg

·         Pistol (gerne to)

·         Chip scanner

·         Telt til dommer/ sekretær

·         Tilmeldingssystemet

·         Bærbar PC/ printer (testes inden brug)

·         Resultatliste / bestilles hos sekretariatet

·         Ring af passende størrelse / forhold til antal hunde

·         Ekstra resultathæfter (tandvisning – husk dog procedure for udstedelse)

·         Prøvehund

·         Rygnumre

 

AR ønsker jer held og lykke på dagen

Generelle retningslinjer ved dansk / tysk avlskåring