Nyhedsbrev juni 2023


Nyt fra Hovedbestyrelsen:

Referat fra HB møde 23/5-23: Klik her

Schæferhundeklubbens facebookside ændres til en info-side. ”Facebooksiden ”Schæferhundeklubben for Danmark” er en side hvor Hovedbestyrelsen, Sekretariatet, Redaktøren, BHR og AR kan lægge arrangementer og andre nyttige informationer op."

PRINT UD TIL OPSLAGSTAVLEN:

Medlem af Schæferhundeklubben – SELVFØLGELIG!

Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største specialklub tilknyttet Dansk Kennel Klub DKK. Klubben har 67 kredse geografisk spredt over hele landet, og har ca. 3000 medlemmer. Klubbens årskavalkade udkommer 1 gange årlig og der udgives flere nyhedsbreve elektronisk. Disse kan findes på Schæferhundeklubbens hjemmeside: https://www.schaeferhund.dk

Hvad får jeg som medlem af Schæferhundeklubben for Danmark?
Som medlem kan du deltage i Schæferhundeklubbens officielle aktiviteter, så som udstillinger og konkurrencer. Du har stemmeret på kredsens årlige generalforsamling, og har mulighed for at besidde en tillidspost, så som bestyrelsesmedlem, træner eller figurant.

Du kan få rabat ved kredsens træningsgebyr, interne kurser, aktiviteter og lignende.

Desuden kræver Schæferhundeklubben at man er medlem af hovedforeningen eller en anden specialklub (f.eks.: DCH, politihundeforening, rottweilerklubben, SBH-klubben o.a.):
hvis hunden er over et år og man vil til en prøve
hvis man vil deltage i gruppe C.

Hvad får kredsen ud af det?
Faktisk får kredsen en vis del af medlemskontingentet overført til kredskassen. Kredskontingentet udgør til enhver tid 135 kr. for et fuldt betalende medlem og 65 kr. for et Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem. Dvs. du støtter kredsen økonomisk ved at være medlem.

Hvad kan jeg uden at være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark?
Når du har betalt dit træningsgebyr, må du (i de fleste kredse) benytte kredsens faciliteter alle ugens syv dage. Du må deltage i medlemsmøderne, og må deltage i kredsens interne aktiviteter, så som kurser, foredrag, træningsdage o.l. (som regel). Vi håber også, at du vil deltage i den daglig vedligeholdelse af kredsen, så som græsslåning, rengøring af klubhuset og toiletterne samt deltage i arbejdsdagene.

Så hvis du endnu ikke er medlem af Dansk Kennel Klubs største specialklub Schæferhundeklubben for Danmark, kan du melde dig ind direkte på hovedklubbens hjemmeside: https://www.schaeferhund.dk/indmeldelse.asp


Seneste resultater:
Landsdelskue i Kreds 46 Køge 17/6-23: Klik her
Danmarks bedste Begynder B i Kreds 12 Århus den 10/6-23: Klik her
Danmarksmesterskab IBGH1-3 i kreds 80 Viborg den 3/6-23: Klik her
LD- Pinseskue & hvalpeshow i kreds 32 - Ringkøbing den 28/5-23: Klik her

Kommende arrangementer:
B & C seminar med VM 2023 truppen i kreds 70 Fredericia den 25/6-23: Klik her
Gruppe A seminar med VM 2023 truppen i Kreds 70 Fredericia den 25/6-23: Klik her
Agria ungdomslejr 2023 9.-15/7-23: Klik her
B & C seminar med VM 2023 truppen i kreds 4 Roskilde den 5/8-23: Klik her
Hovedavlsskue 2023 i Kreds 20 Skjern/Tarm 11.-13/8-23: Klik her
1. tilmeldingsfrist er lørdag d. 8. juli 2023 kl. 23:59
2. tilmeldingsfrist er lørdag d. 15. juli 2023 kl. 23:59Du modtager denne mail, fordi du er medlem af Schæferhundeklubben for Danmark.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsmails fra Schæferhundeklubben for Danmark,
bedes du logge ind på din medlemsprofil og vælge nyhedsbreve fra.

Schæferhundeklubben for Danmark | kontakt@schaeferhund.nu