Nyhedsbrev maj 2023


Nyt fra Hovedbestyrelsen:

Om RSV 2000
Schæferhundeklubben for Danmark samarbejder med alle specialklubber under DKK, hvilket ikke inkluderer RSV2000. Dommer/bruttotrup og boblere, samt andre med særligt udpegede opgaver, kan ikke påtage sig opgaver i RSV2000 og bevare positionen i SHDK.
RSV2000 (Raisers Schäeferhund Verein oversat) er Helmut Raisers Schæferhundeklub etableret i 2000.
Helmut Raisers kunne ikke få flertal for sine synspunkter i den tyske schæferhundeklub, og han valgte herefter at etablere sin egen klub.

Hvis foreninger skal overleve og udvikle sig, er det nødvendigt at blive i klubben og slås for sine synspunkter. Lykkes det ikke, må man erkende, at der ikke er flertal. Samarbejde og respekt for flertalsbeslutninger er nøgleord i en forening. RSV2000 er grundlagt i protest mod den etablerede forening og naturligvis kan/vil SHDK ikke samarbejde med en udbryder/direkte konkurrent.

Om arrangementsudvalget
Efter mere end 25 års virke, har HB nu besluttet at nedlægge arrangementsudvalget. Og der skal hermed også lyde en kæmpe tak for en mangeårig stor indsats med at få alle arrangementer på plads.
Men nytænkning er jo en del af vores verden og HB har på vores seneste møde besluttet at sige tak for indsatsen og nedlægge udvalget. Men hvad gør vi så ……….?
HAS og landsdelsskuerne er nu Avlsrådets ansvar. Skuer, hvalpeshow og AK er nu frit, som vi kender det fra Brugshundesiden - altså har en kreds ønske om et arrangement lægger man det på Caniva (kræver naturligvis, at man har dommer og org. på plads). Altså fuldstændigt som vi kender det fra prøveverdenen. Dette starter pr. 1/6 og forsøgsordningen vil vare resten af 2023 og 2024.

Nyt fra Avlsrådet:

HAS 2023

Den jyske del af Avlsrådet holdt d. 25. maj samarbejdsmøde med bestyrelsen for kreds 20, hvor samarbejdsaftalen blev gennemgået og underskrevet. Aftalen er efterfølgende blevet underskrevet af Landsformanden. Der er allerede blevet lavet en Facebook-side for HAS 2023 (Klik her) og hjemmeside er på vej. Al information vil kunne findes på de to ovennævnte medier, og der vil blive henvist til dem, på Schæferhundeklubbens hjemmeside og Facebook-side.


Landsskuerne 2023

D. 28/5 deltog 103 hunde på Landsdelsskuet i kreds 32 – et deltagertal vi er glade for.

LD-skuet i Køge ligger d. 17/6-23 og tilmeldingsfristen er sat til d. 12/6. Vi håber at se mindst lige så mange hunde i Køge også.

Vi har valgt at tage overgangsklasserne med ved LD-skuerne i år, og i den forbindelse skal vi minde om, at adgangskravene er en bestået BH og AD samt en godkendt hofte- og albuestatus. Man må godt have en IGP, men hunden må IKKE være kåret for at stille i en overgangsklasse. Aldersgrænsen er 24-36 mdr.

Avlskåringer

Fra 1/6-2023 er det muligt at stille til en kåring med 70 point i gruppe C. Før skulle man have opnået minimum 80 point, men det krav er nu fjernet.

Avlsrådet har ændret lidt i designet på kåringsbeviserne, for at tydeliggøre forskellen på en dansk kåring og en tysk godkendt avlskåring. Den øverste del i kåringsbeviserne ser fremover således ud:

Dansk kåring:


Tysk kåring:


De hunde der stiller til en tysk livstidskåring i Danmark men har taget deres 1. gangs kåring i Tyskland, har indtil nu ikke fået et bevis for livstidskåringen. Dette blev begrundet af, at man ikke måtte ”efterligne” de tyske markeringer i 1. gangs beviset.

Avlsrådet har nu besluttet at udstede et 1-sidet bevis for en bestået tysk livstidskåring, hvor det første kåringsbevis er udstedt i Tyskland:


Væsensbedømmelse:

Avlrådet arbejder i øjeblikket på at færdiggøre de sidste detaljer i proceduren, for afholdelse af en dansk Væsensbedømmelse. Der er 2 kredse, der har anmodet om afholdelse af bedømmelsen, som ikke har fået godkendt deres anmodninger i Caniva endnu. De to kredse vil få direkte besked, når den endelige procedure er færdig. Vi regner med det bliver i løbet af juni. Vi skal her gøre opmærksom på, at oprettelsen på Caniva ikke skal ske som et seminar, men vi opfordrer til at vente med oprettelse i Caniva, til den endelige procedure er færdig og offentliggjort.

Ønsker en kreds at afholde en Væsensbedømmelse og reservere en dato for arrangementet, kan man kontakte Avlsrådet (Lena P. Bjerre, Annemarie Mortensen eller Tina Nørgaard) for at reservere dagen, indtil den endelige procedure er på plads. Vi skal her nævne, at udfordringerne i proceduren ligger i, at SV ikke har sendt software endnu, og at Avlsrådet arbejder med at finde en blivende løsning for papirarbejdet. Derudover skal proceduren for afregningen også godkendes og lægges i Gældende Bestemmelser sammen med resten af proceduren.

Dommermøde:

Michael Lumby og Lena P. Bjerre har afholdt eksteriørdommer møde på Fjeldsted kro. Vi havde et godt og konstruktivt møde, hvor diverse problematikker blev vendt og drøftet. Emnerne var blandt andet HAS, opdrættermøde, forslag til nye dommeraspiranter og dommeruddannelsen generelt, drøftelse af ekstremer ved vores race med status anno 2023 etc.

Vi gør opmærksom på at det kun er til en kåring, at hunden står på en plade ved måling. På alle andre tidspunkter er det nok at måle hunde stående på jorden/græsset.

Avlsrådet er ved at udarbejde en størrelsesstatistik, som kommer i næste nyhedsbrev.


Nyt fra Brugshunderådet:


Referat BHR møde 16. maj 2023

Referat fra Brugshunderådsmøde er nu online på medlemssiden.

Læs det her: Klik her


Om Prøvelederkurset

Prøvelederkurset afskaffes og erstattes af en vejledning på Schæferhundeklubbens hjemmeside, som prøvelederen skal orientere sig i inden en prøve.


Konkurrencesæson 2023-24

Sæson 2023/24 er på plads:

1. DM/VM udtagelse 26. & 27. august 2023 - Kreds 4 Roskilde

2. DM/VM udtagelse 28. & 29. oktober 2023 - Kreds 14 Herning

3. DM/VM udtagelse 23. & 24. marts 2024 - Kreds 30 Greve

Danmarksmesterskab IGP3, 3. til 5. maj 2024 - Kreds 38 Haderslev

At afholde et arrangement giver stemning, sammenhold og masser af tilskuere. BHR vil på alle måder hjælpe i den udstrækning, det er muligt. Samtidig har kredsen også en mulighed for at tjene en skilling til klubkassen. Udtagelser afvikles på kredsenes pladser og Danmarksmesterskabet på en sportsplads.

BHR er i besiddelse af en lang række værktøjer, som kan fremsendes (ligger også på hjemmesiden).

Måske skal din kreds være arrangør i sæson 2024-25?

Eksempel på økonomisk oversigt:

Udtagelser

DM

Deltagerantal

20

30

40

35

Deltagergebyr, til kredsen

550

550

550

650

Kreds indtægt

11.000

16.500

22.000

22.750

Figuranter/dommer, gebyr til hovedklubben

3.750

5.000

5.000

8.000

Gebyr, resultatregistrering, m.v.

1.500

2.250

3.000

2.625

Kreds indtægt

5.750

9.250

14.000

12.125

Øvrige, kreds udgifter, f.eks. sporlægger, eller andet

3.000

3.000

3.000

3.000

Kredsindtægt med andre udgifter

2.750

6.250

11.000

9.125

Schæferhundeklubben for Danmarks IGP3 DM 2023:

I dagene omkring den sidste St. Bededag nogensinde fra 4.-6. maj afholdt Schæferhundeklubben vores årlige IGP3 DM på boldbanerne ved Farum Park. Dette arrangement er kulminationen på tre udtagelser, hvor ikke færre end 42 ekvipager har kvalificeret sig til Danmarksmesterskabet. Af dem deltog 31 i konkurrencen, der samtidig fungerer som den endelige udtagelse til deltagelse i WUSV verdensmesterskabet i Györ, Ungarn til oktober.

Kreds 55 Furesø var vært og havde udover boldbanerne også lånt caféen ved svømmehallen, pølsevognen på sidelinjen samt en masse marker til af afvikle sporene på. Alt sammen for at kunne give den bedste oplevelse og forplejning i de tre dage. Der var stande med diverse udstyr, så man kunne få tilfredsstillet sit shoppegen og ikke mindst rigtig meget flot hundearbejde i lydighed og forsvarsarbejde på de noget forblæste boldbaner. Et kæmpe stort tak til jer alle for at påtage jer den store opgave. Fantastisk at se mange frivillige i arbejde for vores klub.

Sporarbejdet gav fredag åbenbart hundene store udfordringer, og ret atypisk for et DM var der en del, der ikke opnåede de 70 point, der skal til for at bestå denne kategori. Enkelte gik fortrinlige spor, men det var især lørdag formiddag, at sporresultaterne på stribe lå virkelig tæt på de magiske 100 point, som kan opnås med snuden i jorden.

Fredag efter konkurrencen blev der afholdt hundeførermøde, hvor processen omkring udtagelser blev diskuteret. Det er en stor udfordring at få kredse til at påtage sig arrangementerne med udtagelse og DM, så flere forskellige muligheder for ændringer var oppe og vende. Blandt andet afholdelse på kun 1 dag men til gengæld flere udtagelser. Kredsene på Sjælland flagede endnu engang udfordringerne med at skaffe sporarealer, og det blev i sidste ende aftalt af bibeholde den nuværende struktur, dog med mindre ændringer. Læs mere om det i BHR-referatet, som der er henvist til andetsteds her i nyhedsbrevet.


Foto: Crympe Foto

Danmarksmesteren 2023 blev Allan Maindal med Wilckens Aron. En kun 4-årig hanhund, der allerede sidste år markerede sig ved at blive nummer 3 til DM og deltage ved Verdensmesterskabet i Randers, hvor han med flot og stabilt arbejde placerede sig på en imponerende flot 8. plads.

Se de mange billeder fra DM i Facebookgruppen Klik her og se den fulde resultatliste på Caniva Klik her

Der var 13 hunde, der havde optjent VM-point igennem årets udtagelser, og for at komme i betragtning til VM-holdet, kræver det også en bestået prøve og mindst 250 point til DM. På VM-holdet ser vi blandt andre Milly aus der Königshöhle med Jacob Christiansen, der for tredje år i træk er kvalificeret til VM. Liselotte Nielsen med Hesselballe Goa blev i 2012 verdensmester ved FCI IGP FH WM og i 2022 blev det til en 3. plads ved IGP-FH FCI i Polen. John Jabina med Jabina Klura deltog i FCI IGP3 VM sidste år og blev nr. 3 ved både dette DM og DKK IGP3 DM 2023 og er dermed kvalificeret til både WUSV og FCI WM 2023.

Herudover er der naturligvis danmarksmesteren og Michelle Jønsson med Hesselballe Hugo Junior, som indtog en flot 2. plads samt reserve Mette Larsen med Metla’s Isolde. Igen et stærkt landshold, som føres an af holdleder Anette Gade, og som forhåbentlig klarer sig lige så flot (eller måske endda endnu bedre) som sidste år i Randers, hvor de endte på en flot 3. plads for hold.

Vi glæder os til følge dagbog og nyt fra Ungarn. Følg gruppen på Facebook allerede nu: Klik her


Fra venstre: DK-01 Allan Maindal med Wilcken Aron, DK-02 John Jabina med Jabina Klura, holdleder Anette Gade, DK-04 Michelle Jønsson med Hesselballe Hugo Junior, reserve Mette Larsen med Metla's Isolde, DK-03 Jacob Christiansen med Milly aus der königshöhle og DK-05 Liselotte Nielsen med Hesselballe Goa. Foto: RS

VM-holdet 2023
6 af Danmarks top hundeførere afholder B & C seminar, hvor du har mulighed for at komme med. På seminaret vil der være fokus på, at du kan tilegne dig en masse fede værktøjer og redskaber til din hundetræning som du kan bruge fremadrettet. Seminaret vil bære præg af kombineret teori og praksis, og vores 6 seje VM-hundefører vil gøre alt for, at du får en fantastisk sjov og ikke mindst lærerig dag.
Først til mølle og SHK-medlemmer kommer først i køen. Max 20 deltager med hund og 40 deltager ude hund.
Tilmelding på Caniva:
25. juni 2023 Kreds 70 Fredericia: Klik her
5. august 2023 Kreds 4 Roskilde: Klik her
Kr. 800,- for deltagelse med hund. Kr. 400,- uden hund. Ungdomsmedlemmer gratis.
Figurantmønstring Øst i kreds 30 Greve:

På vegne af figurant udvalget i øst vil jeg gerne byde 4 nye figuranter velkommen i bruttotruppen:

Kenneth Brix

Thomas Danholm

Morten Wærum

Søren Wærum

Tusind tak for den flotte indsats til vores figurant mønstring.

Bruttotruppen Øst fik trænet efter figurant mønstringen søndag den 21/5.

Tusind tak til alle hundeførerne, der brugte deres søndag eftermiddag sammen med os. "I er fantastiske"

Jeg vil gerne takke alle figuranterne i bruttotruppen i Øst, for et uhørt højt niveau over hele linjen. Vi er super stolte over, at have så mange fantastiske figuranter i truppen.


Foto: Lotte Hansen

Kommende kurser:

Kursus: Nose Work fortsætter kursus – tilmelding på Caniva: Klik her
Arrangør: Schæferhundeklubbens BHR/Uddannelsesudvalg
Sted: Schæferhundeklubben - kreds 5 Hillerød
Tid: den 4. juni 2023 kl. 9.30 til kl. 16.00
Instruktør: Britta Kammersgård
Kursusbeskrivelse:
For deltagere som har været på et af vores kurser i Nose Work i Schæferhundeklubben eller at hunden min. kan søge på ren duft (lavendel). Dette kursus er for hundeførere som dyrker/træner Nose Work.

Kursus: Figurantmønstring Kreds 42 - Hedensted - tilmelding på Caniva: Klik her

Kursusbekrivelse:
Fra 10:00-12:00 er der kursus, som primært henvender sig til nye figuranter eller mønstrede figuranter, som ønsker genopfriskning. Ikke tidligere mønstrede figuranter skal deltage i kurset.
Pris kr. 400,- pr. figurant. Der fremsendes mail til tilmeldte med oplysning om betaling

Fra kl. 13:00 - er der mønstring og genmønstring. Figuranter, der skal genmønstres, møder kl. 12:00.

Pris kr. 0,- pr. figurant.

Hver figurant medbringer mindst en hund egnet til IGP1 og IGP3.

Kursus: Figurantkursus for begyndere – tilmelding på Caniva: Klik her
Arrangør: Schæferhundeklubbens BHR/Uddannelsesudvalg
Sted: Schæferhundeklubben - kreds 77 Tørring
Tid: den 10. juni 2023 kl. 9.00 til kl. 16.00
Instruktør: Pierre Lundahl og Jens Carlseng

Kursusbeskrivelse:
Kurset henvender sig til alle nye figuranter, der ønsker inspiration til deres daglige figurering i kredsen. Kurset er baseret på at fremme samarbejdet mellem figuranten, hundeføreren og hunden ud fra principperne om indlæring af gruppe C’s lydighedsmomenter og adfærd.
Så ønsker du at udvikle dig som figurant og dermed øge dine muligheder for et konstruktivt samarbejde med hundeføreren, så er dette kursus noget for dig.
Kurset er en blanding af teori og praksis, men mest praksis - så tag endelig din hund og dit udstyr med.


Kursus: Figurantkursus for øvede – tilmelding på Caniva: Klik her
Arrangør: Schæferhundeklubbens BHR/Uddannelsesudvalg
Sted: Schæferhundeklubben - kreds 77 Tørring
Tid: den 11. juni 2023 kl. 9.00 til kl. 16.00
Instruktør: Pierre Lundahl og Jens Carlseng

Kursusbeskrivelse:
Kurset henvender sig til alle figuranter, der ønsker inspiration til deres daglige figurering i kredsen. Kurset er baseret på at fremme samarbejdet mellem figuranten, hundeføreren og hunden ud fra principperne om indlæring af gruppe C’s lydighedsmomenter og adfærd.
Så ønsker du at udvikle dig som figurant og dermed øge dine muligheder for et konstruktivt samarbejde med hundeføreren, så er dette kursus noget for dig.
Kurset er en blanding af teori og praksis, men mest praksis - så tag endelig din hund og dit udstyr med.


Nyt fra kredsene:

Kreds 80 til Foreningernes dag i Viborg.

Den 29. april deltog kreds 80 for fjerde gang i et kæmpe arrangement i Viborgs midtby.
En herlig dag i schæferhundenes tegn. 21 hunde og lige så mange super schæferhundefolk mødte op til Foreningernes dag i Viborg sammen med 50 andre foreninger. Fantastisk PR for vores højtelskede race.


Vores stand ved det grønne telt og skjul.

Blandt disse var der 4, 8 uger gamle hvalpe med fra kennel Weedfald og 6, 6 uge gamle hvalpe fra kennel Sienrech. Sikke et trækplaster. Folk myldrede rundt om vores stand hele dagen. Jeg tror ikke, at de mange besøgende er i tvivl om, at der er en schæferhundeklub i Viborg. Vi var også nemme at få øje på i vores gule veste med foreningens navn bag på.


Lars og Diesel på 10 uger.

De voksne hunde bevægede sig imellem de besøgende på torvet og i gågaderne og de opførte sig eksemplarisk. Mange ville klappe og kæle for vores fine velopdragne hunde. Vores PR gruppe gik også i butikker for at søge om sponsorer til vores IBGH DM. Der hjalp det også med hvalpene!

Foruden standen lavede vi opvisning på ca. 20 minutter og det gik super fint. Hundene spændte i alder fra 8 uger til 10 år. Deres ro og glæde ved arbejdet blev kommenteret af mange. Der blev vist hvalpetræning, lydighed som formation af de større hunde, apportering med spring over to tæver og lidt forsvars arbejde. Under hele programmet kommenterede Per Svoldgaard Nielsen om alt vedrørende schæferhund.
Det eneste der drillede, var vinden, som gjorde at vi måtte pille vores pavillon ned for at forhindre den i at flyve væk.


Leif og Eenar med Sarah vores dygtige figurant.

Til trods for at vi er en lille kreds har vi haft forrygende travlt i foråret. Der er afholdt et nosework kursus, et HF gruppe C kursus, to prøvedage og nu deltagelse i Foreningernes dag. Og inden sommerferien skal vi også lige have afholdt vores fjerde IBGH DM og for første gang en avlskåring. Vi har travlt!
DM/VM udtagelse Kreds 71 Grenaa

Kreds 71 Grenaa havde i weekenden den 24. til 26. marts besøg af 35 konkurrence-hundeførere og en stor gruppe engagerede tilskuere. Der var fuld gang i grillen og i kredskøkkenet under konkurrencen, så vi kunne betjene alle de ”sultne” besøgene.Planlægning af en udtagelse starter i god tid. I kreds 71 benyttes lejligheden til en forårsrengøring/oprydning, ude som inde.
Mulige spormarker lokaliseres, til en udtagelse skal bruges ca. 120 Ha jord af ens type. Der udpeges og tildeles forskellige ansvarsområder blandt kredsens medlemmer og venner. Ansvarsområderne er:
Spor
Bane
Køkken
Medie
I tiden op til udtagelsen besøges kredsen ofte af deltagerne, som alle betaler gæstetræningsgebyr - i kreds 71 er det 30 kroner.
Det er hårdt (og sjovt) arbejde, kredsen belønnes af et styrket sammenhold blandt medlemmerne.

Tak til banesponsor, inklusive foderpræmier, Gamedog.
Tak til Randers hundesport, for levering af genstandene.


Placering:
1. Allan Maindal & Wilcken Aron, 97-98-95 i alt 290 og konkurrencens bedste han. Pokal sponsoreret af KE-dogs Kennel Esager og Kennel Hornsmarken.
2. Liselotte Nielsen & Hesselballe Goa, 99-93-92 i alt 284 og konkurrencens bedste tæve. Pokal sponsoreret af Team Larnie’s og Kennel Turbohund.
3. John Jabina & Jabina Klura, 98-95-91 I alt 284. Pokal sponsoreret af Jysk Trykprøvning A/S

Bedste A blev, Liselotte Nielsen & Hesselballe Goa. Pokal sponsoreret af Lars Lentz tracking
Bedste B blev, Allan Maindal & Wilcken Aron. Pokal sponsoreret af Jysk Trykprøvning A/S
Bedste C blev, Allan Maindal & Wilcken Aron. Pokal sponsoreret af Kongeskovens Zero.
4. Michelle Jønsson & Hesselballe Hugo Junior, 97-96-89 i alt 282
5. Jacob Christiansen & Milly aus der königshöhle, 94-94-91 i alt 280
6. René Otkjær & Team Otkjær’s Easy, 97-92-91 i alt 280
7. Steen Pedersen & Jabina Haley, 97-90-92 i alt 279
8. Thomas Jakobsen & Sundeved Cille, 99-95-80 I alt 274
9. Bill Bøknæs Asserfelt og Koga Asko, 93-86-93 i alt 272
10. Mette Møller Larsen og Metla’s Isolde, 92-93-87 i alt 272


Boehringer Ingelheim sponsorerede lodtrækningsgaver.
Udover ovenstående sponsorer har vi også modtaget bidrag fra:
Jysk Trykprøvning A/S, Kreds 63, Pito Grenaa, Kvickly Grenaa, Harald Nyborg Grenaa, Land og fritid Grenaa, Anemone blomster, Karma kaffe og Daglig brugsen Voldby.

Kreds 71’s medlemmer fik samlet ca. 10.000,00 til klubkassen.


Rettelse årskavalkaden 2022:

Kreds 82 – Karlebo beklager virkelig meget, at kreds 1 og kreds 29 ikke er nævnt i Schæferhundeklubbens Årskavalkade som sponsor til IGP FH DM i oktober 2022.

På kreds 82s vegne, Inge BentsenDu modtager denne mail, fordi du er medlem af Schæferhundeklubben for Danmark.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsmails fra Schæferhundeklubben for Danmark,
bedes du logge ind på din medlemsprofil og vælge nyhedsbreve fra.

Schæferhundeklubben for Danmark | kontakt@schaeferhund.nu